Viimeksi julkaistu 7.12.2022 11.30

Pöytäkirjan asiakohta PTK 26/2021 vp Täysistunto Perjantai 19.3.2021 klo 13.02—16.10

5. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  Euroopan  unionin  yhteisen  kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta  annetun lain ja yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 256/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 3/2021 vp
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. — Edustaja Elomaa.  

Keskustelu
15.58 
Ritva Elomaa ps :

Arvoisa puhemies! Esitys Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta on Suomen kannalta kokonaisuudessaan hyvä asia. [Hälinää — Puhemies: Shh!] On tärkeää, että kaupallisen kalastuksen saralla yhteisten pelisääntöjen noudattamista valvotaan ja kiintiöjärjestelmiä sekä käyttöoikeuksia koskevia lakeja uudistetaan parempaan suuntaan. 

Kuten maa- ja metsätalousvaliokunta korostaakin, kiintiöjärjestelmän yleisenä tavoitteena on parantaa kaupallisten kalastajien mahdollisuuksia suunnitella ja ajoittaa kalastustoimintaansa siten, että se vastaa markkinoiden kysyntään sekä tasoittaa ja lisää kotimaisen kalan tarjontaa markkinoilla, mikä osaltaan mahdollistaa elinkeinotoiminnan kannattavuuden parantumisen. Suomalaisten ammattikalastajien kohdalla on olennaista, ettei uudistuksesta koidu kohtuuttomasti ylimääräisiä paperihommia tai muuta elinkeinotoiminnan harjoittamista haittaavaa byrokratiaa. Ja koska ilmeisesti luvassa ei ole lisäbyrokra-tiaa, antaa tämän esityksen mennä läpi. 

Mikä on sitten ammattikalastajien tilanne Suomessa yleisellä tasolla? Luonnonvarakeskuksen tuoreen merialueiden kaupallista kalastusta koskevan tietopaketin ennakkotietojen julkaisu herättää huolta. Taloudellisesti merkittävimpien kalalajien, kuten siian, ahvenen, kuhan ja lohen, saalis jäi pieneksi. Saman julkaisun mukaan aktiivisten kalastajien määrä on romahtanut vuosikymmenessä yli 2 100 kalastajasta alle puoleen. Tämän pitäisi toimia herätyksenä myös maamme päättäjille. Ammattikalastuksen toimintaedellytykset maassamme on turvattava, ja päätöksenteossa on otettava huomioon tämä kovaa työtä tekevä varsin pieni porukka. He mahdollistavat meille kaikille muille sen, että kotimaista tuoretta kalaa on saatavilla kauppojen kalatiskeillä. Kotimainen kala on lisäksi terveellistä lähiruokaa. Varsinais-Suomessa ikäni asuneena Saaristomeren meininki on sydäntäni lähellä ja arvostukseni kalastajia kohtaan on suuri. 

Kun Suomi toipuu koronan riepottelusta, niin voisimmeko kenties miettiä, että tulevaisuudessa kotimainen kalastus voisi tarjota leivän yhä useampaan pöytään. Toivoisinkin, että hallituspuolueet kartoittaisivat tarkemmin kaupallisen kalastuksen mahdollisuuksia jo lähitulevaisuudessa. 

Ja kun puhutaan kalastuksen velvoitteista ja säädöksistä, on tärkeää, että niitä noudatetaan kaikissa Itämeren valtioissa ja koko EU:n alueella yhtä kirjaimellisesti kuin mitä meidän suomalaisilta kalastajilta vaaditaan. — Kiitos. 

Keskustelu päättyi.  

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 256/2020 vp sisältyvät 1.— 2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.