Viimeksi julkaistu 16.3.2022 15.57

Pöytäkirjan asiakohta PTK 26/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 16.3.2022 klo 13.59

2. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 141/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 2/2022 vp
Toinen käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Keskustelu asiasta päättyi 15.3.2022 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Terhi Koulumies Mari-Leena Talvitien kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 141/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. 

Puhemies Matti Vanhanen
:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta. 

Mietintö ”jaa”, edustaja Koulumiehen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 95, ei 24; poissa 80
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.