Pöytäkirjan asiakohta
PTK
27
2015 vp
Täysistunto
Maanantai 29.6.2015 klo 14.04—17.01
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan. 
Keskustelua ei syntynyt. 
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
Latest publish 23.8.2016 13.04