Viimeksi julkaistu 4.6.2021 17.25

Pöytäkirjan asiakohta PTK 27/2015 vp Täysistunto Maanantai 29.6.2015 klo 14.04—17.01

9. Hallituksen esitys eduskunnalle merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan muutosten hyväksymisestä sekä laiksi merilain 9 luvun 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 7/2015 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 2/2015 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Osittain ainoaan, osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön LiVM 2/2015 vp pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksen muuttamisesta tehtyyn pöytäkirjaan tehdyistä muutoksista ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 7/2015 vp tarkoitettuun yleissopimuksen muuttamisesta tehtyyn pöytäkirjaan tehdyt muutokset. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 7/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.