Viimeksi julkaistu 4.6.2021 22.35

Pöytäkirjan asiakohta PTK 27/2016 vp Täysistunto Perjantai 18.3.2016 klo 13.00—13.38

3. Hallituksen  esitys  eduskunnalle  Metsähallituksen  uudelleenorganisointia   koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 132/2015 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 2/2016 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2016-AK-48979Liite 3A
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 2/2016 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 16.3.2016 pidetyssä täysistunnossa. 

Yleiskeskustelussa on Hanna Halmeenpää Satu Hassin kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 3 sisältyvä lakiehdotus. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Valiokunnan ehdotus "jaa", Hanna Halmeenpään ehdotus "ei". Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 49; poissa 49
Eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

1. lakiehdotus 

3 § 

Jari Myllykoski vas 

Arvoisa puhemies! Teen pöydälle jaetun mukaisen muutosehdotuksen 3 §:ään. 

 

Harry Wallin sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Myllykosken tekemää muutosehdotusta. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Jari Myllykoski on Harry Wallinin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään edustajille jaetun muutosehdotuksen mukaisena. (Pöytäkirjan liite 3A) 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Jari Myllykosken ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 48; poissa 49
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

5 §:n 1 momentti 

Peter Östman kd 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 4 mukaisen muutosesityksen. 

Mats Nylund 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Östmanin esitystä. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Peter Östman on Mats Nylundin kannattamana ehdottanut, että 5 §:n 1 momentti hyväksytään vastalauseen 4 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Peter Östmanin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 141, ei 11; poissa 47
 

5 §:n 2 momentti 

Hanna Halmeenpää vihr 

Arvoisa puhemies! Teen 5 §:ään vastalauseen 3 mukaisen esityksen. 

Tytti Tuppurainen sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Halmeenpään tekemää esitystä. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Hanna Halmeenpää on Tytti Tuppuraisen kannattamana ehdottanut, että 5 §:n 2 momentti hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Hanna Halmeenpään ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 49; poissa 47
 

6 § 

Jari Myllykoski vas 

Arvoisa herra puhemies! Teen pöydälle jaetun mukaisen muutosehdotuksen. 

Harry Wallin sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Myllykosken tekemää ehdotusta. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Jari Myllykoski on Harry Wallinin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään edustajille jaetun muutosehdotuksen mukaisena. (Pöytäkirjan liite 3A) 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Jari Myllykosken ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 48; poissa 48
 

8 § 

Jari Myllykoski vas 

Arvoisa herra puhemies! Teen pöydälle jaetun mukaisen muutosehdotuksen tähän kyseiseen pykälään. 

Harry Wallin sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Myllykosken tekemää ehdotusta. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Jari Myllykoski on Harry Wallinin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään edustajille jaetun muutosehdotuksen mukaisena. (Pöytäkirjan liite 3A) 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Jari Myllykosken ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 48, tyhjiä 1; poissa 48
 

9 § 

Hanna Halmeenpää vihr 

Arvoisa puhemies! Teen 9 §:ään vastalauseen 3 mukaisen esityksen. 

Tytti Tuppurainen sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Halmeenpään tekemää esitystä. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Hanna Halmeenpää on Tytti Tuppuraisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Hanna Halmeenpään ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 49, tyhjiä 2; poissa 45
 

10 § 

Hanna Halmeenpää vihr 

Arvoisa puhemies! Teen 10 §:ään vastalauseen 3 mukaisen esityksen. 

Tytti Tuppurainen sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Halmeenpään tekemää esitystä. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Hanna Halmeenpää on Tytti Tuppuraisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Hanna Halmeenpään ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 47, tyhjiä 1; poissa 48
 

11 § 

Hanna Halmeenpää vihr 

Arvoisa puhemies! Teen 11 §:ään vastalauseen 3 mukaisen esityksen. 

Jari Myllykoski vas 

Arvoisa puhemies! Kannatan tätä erinomaista muutosehdotusta. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Hanna Halmeenpää on Jari Myllykosken kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Hanna Halmeenpään ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 48; poissa 48
 

12 § 

Jari Myllykoski vas 

Arvoisa herra puhemies! Teen pöydälle jaetun mukaisen muutosehdotuksen 12 §:ään. 

Harry Wallin sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Myllykosken tekemää ehdotusta. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Jari Myllykoski on Harry Wallinin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään edustajille jaetun muutosehdotuksen mukaisena. (Pöytäkirjan liite 3A) 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Jari Myllykosken ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 48; poissa 49
 

25 § 

Hanna Halmeenpää vihr 

Arvoisa puhemies! Teen 25 §:ään vastalauseen 3 mukaisen esityksen. 

Jari Myllykoski vas 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Halmeenpään tekemää muutosehdotusta. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Hanna Halmeenpää on Jari Myllykosken kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Hanna Halmeenpään ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 49; poissa 47
 

26 § 

Hanna Halmeenpää vihr 

Arvoisa puhemies! Teen 26 §:ään vastalauseen 3 mukaisen esityksen. 

Jari Myllykoski vas 

Arvoisa herra puhemies! Niin kuin edellisessäkin pykälässä kannatan edustaja Halmeenpään tekemää muutosesitystä. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Hanna Halmeenpää on Jari Myllykosken kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Hanna Halmeenpään ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 49, tyhjiä 1; poissa 47
 

39 § 

Hanna Halmeenpää vihr 

Arvoisa puhemies! Teen 39 §:ään vastalauseen 3 mukaisen esityksen. 

Mats Nylund 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Halmeenpään esitystä. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Hanna Halmeenpää on Mats Nylundin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Hanna Halmeenpään ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 113, ei 28; poissa 58
 
Aino-Kaisa Pekonen vas 

Arvoisa puhemies! Tarkoitukseni oli äänestää "ei". 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Merkitään pöytäkirjaan. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 132/2015 vp sisältyvien 1.—13. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.