Pöytäkirjan asiakohta
PTK
27
2016 vp
Täysistunto
Perjantai 18.3.2016 klo 13.00—13.38
3
Hallituksen  esitys  eduskunnalle  Metsähallituksen  uudelleenorganisointia   koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2016-AK-48979
Liite 3A
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 2/2016 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 16.3.2016 pidetyssä täysistunnossa. 
Yleiskeskustelussa on Hanna Halmeenpää Satu Hassin kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 3 sisältyvä lakiehdotus. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Valiokunnan ehdotus "jaa", Hanna Halmeenpään ehdotus "ei". Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 49; poissa 49
Eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
1. lakiehdotus 
3 § 
Jari
Myllykoski
vas
Arvoisa puhemies! Teen pöydälle jaetun mukaisen muutosehdotuksen 3 §:ään. 
 
Harry
Wallin
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Myllykosken tekemää muutosehdotusta. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Jari Myllykoski on Harry Wallinin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään edustajille jaetun muutosehdotuksen mukaisena. (Pöytäkirjan liite 3A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Jari Myllykosken ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 48; poissa 49
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
5 §:n 1 momentti 
Peter
Östman
kd
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 4 mukaisen muutosesityksen. 
Mats
Nylund
r
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Östmanin esitystä. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Peter Östman on Mats Nylundin kannattamana ehdottanut, että 5 §:n 1 momentti hyväksytään vastalauseen 4 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Peter Östmanin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 141, ei 11; poissa 47
 
5 §:n 2 momentti 
Hanna
Halmeenpää
vihr
Arvoisa puhemies! Teen 5 §:ään vastalauseen 3 mukaisen esityksen. 
Tytti
Tuppurainen
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Halmeenpään tekemää esitystä. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Hanna Halmeenpää on Tytti Tuppuraisen kannattamana ehdottanut, että 5 §:n 2 momentti hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Hanna Halmeenpään ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 49; poissa 47
 
6 § 
Jari
Myllykoski
vas
Arvoisa herra puhemies! Teen pöydälle jaetun mukaisen muutosehdotuksen. 
Harry
Wallin
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Myllykosken tekemää ehdotusta. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Jari Myllykoski on Harry Wallinin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään edustajille jaetun muutosehdotuksen mukaisena. (Pöytäkirjan liite 3A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Jari Myllykosken ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 48; poissa 48
 
8 § 
Jari
Myllykoski
vas
Arvoisa herra puhemies! Teen pöydälle jaetun mukaisen muutosehdotuksen tähän kyseiseen pykälään. 
Harry
Wallin
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Myllykosken tekemää ehdotusta. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Jari Myllykoski on Harry Wallinin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään edustajille jaetun muutosehdotuksen mukaisena. (Pöytäkirjan liite 3A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Jari Myllykosken ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 48, tyhjiä 1; poissa 48
 
9 § 
Hanna
Halmeenpää
vihr
Arvoisa puhemies! Teen 9 §:ään vastalauseen 3 mukaisen esityksen. 
Tytti
Tuppurainen
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Halmeenpään tekemää esitystä. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Hanna Halmeenpää on Tytti Tuppuraisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Hanna Halmeenpään ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 49, tyhjiä 2; poissa 45
 
10 § 
Hanna
Halmeenpää
vihr
Arvoisa puhemies! Teen 10 §:ään vastalauseen 3 mukaisen esityksen. 
Tytti
Tuppurainen
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Halmeenpään tekemää esitystä. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Hanna Halmeenpää on Tytti Tuppuraisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Hanna Halmeenpään ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 47, tyhjiä 1; poissa 48
 
11 § 
Hanna
Halmeenpää
vihr
Arvoisa puhemies! Teen 11 §:ään vastalauseen 3 mukaisen esityksen. 
Jari
Myllykoski
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan tätä erinomaista muutosehdotusta. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Hanna Halmeenpää on Jari Myllykosken kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Hanna Halmeenpään ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 48; poissa 48
 
12 § 
Jari
Myllykoski
vas
Arvoisa herra puhemies! Teen pöydälle jaetun mukaisen muutosehdotuksen 12 §:ään. 
Harry
Wallin
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Myllykosken tekemää ehdotusta. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Jari Myllykoski on Harry Wallinin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään edustajille jaetun muutosehdotuksen mukaisena. (Pöytäkirjan liite 3A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Jari Myllykosken ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 48; poissa 49
 
25 § 
Hanna
Halmeenpää
vihr
Arvoisa puhemies! Teen 25 §:ään vastalauseen 3 mukaisen esityksen. 
Jari
Myllykoski
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Halmeenpään tekemää muutosehdotusta. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Hanna Halmeenpää on Jari Myllykosken kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Hanna Halmeenpään ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 49; poissa 47
 
26 § 
Hanna
Halmeenpää
vihr
Arvoisa puhemies! Teen 26 §:ään vastalauseen 3 mukaisen esityksen. 
Jari
Myllykoski
vas
Arvoisa herra puhemies! Niin kuin edellisessäkin pykälässä kannatan edustaja Halmeenpään tekemää muutosesitystä. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Hanna Halmeenpää on Jari Myllykosken kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Hanna Halmeenpään ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 49, tyhjiä 1; poissa 47
 
39 § 
Hanna
Halmeenpää
vihr
Arvoisa puhemies! Teen 39 §:ään vastalauseen 3 mukaisen esityksen. 
Mats
Nylund
r
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Halmeenpään esitystä. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Hanna Halmeenpää on Mats Nylundin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Hanna Halmeenpään ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 113, ei 28; poissa 58
 
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Arvoisa puhemies! Tarkoitukseni oli äänestää "ei". 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Merkitään pöytäkirjaan. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 132/2015 vp sisältyvien 1.—13. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 23.11.2016 13.58