Viimeksi julkaistu 5.6.2021 10.24

Pöytäkirjan asiakohta PTK 27/2017 vp Täysistunto Keskiviikko 22.3.2017 klo 13.59—17.00

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 251/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 2/2017 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 2/2017 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 21.3.2017 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Silvia Modig Satu Hassin kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseen 2 mukainen lakiehdotus. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Valiokunnan ehdotus "jaa", Silvia Modigin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 50; poissa 43
Eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen. 
Puhemies Maria Lohela
:

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

18 § 

Satu Hassi vihr 

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 18 § ely-keskuksen tehtävistä saa sen muodon kuin on vastalauseessa 2. 

Riitta Myller sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Puhemies Maria Lohela
:

Satu Hassi on Riitta Myllerin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Satu Hassin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 108, ei 52; poissa 39
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

52 § 

Satu Hassi vihr 

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 52 § asemakaavan päätösvallan delegointimahdollisuudesta kunnanhallitukselle saa sen muodon kuin on valiokunnan mietinnön vastalauseessa 2. 

Anders Adlercreutz 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Puhemies Maria Lohela
:

Satu Hassi on Anders Adlercreutzin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 

 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Satu Hassin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 54; poissa 39
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

71 a § 

Satu Hassi vihr 

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 71 a § vähittäiskaupan suuryksiköistä saa sen muodon kuin on valiokunnan mietinnön vastalauseessa 2. 

Anders Adlercreutz 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Puhemies Maria Lohela
:

Satu Hassi on Anders Adlercreutzin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 

 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Satu Hassin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 110, ei 50; poissa 39
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Antero Laukkanen kd 

Arvoisa puhemies! Minun piti äänestää 71 a §:n kohdassa "ei". 

Puhemies Maria Lohela
:

Selvä, merkitään tämä. 

71 e § 

Satu Hassi vihr 

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 71 e § vähittäiskaupan laadusta saa sen muodon kuin on valiokunnan mietinnön vastalauseessa 2. 

Anders Adlercreutz 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Puhemies Maria Lohela
:

Satu Hassi on Anders Adlercreutzin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 

 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Satu Hassin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 59; poissa 38
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

191 § 

Satu Hassi vihr 

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 191 § valitusoikeudesta saa sen muodon kuin on valiokunnan mietinnön vastalauseessa 2. 

Silvia Modig vas 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Puhemies Maria Lohela
:

Satu Hassi on Silvia Modigin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Satu Hassin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 50; poissa 37
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 251/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.