Pöytäkirjan asiakohta
PTK
27
2017 vp
Täysistunto
Keskiviikko 22.3.2017 klo 13.59—17.00
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 2/2017 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 21.3.2017 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Silvia Modig Satu Hassin kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseen 2 mukainen lakiehdotus. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Valiokunnan ehdotus "jaa", Silvia Modigin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 50; poissa 43
Eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen. 
Puhemies Maria Lohela
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
18 § 
Satu
Hassi
vihr
Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 18 § ely-keskuksen tehtävistä saa sen muodon kuin on vastalauseessa 2. 
Riitta
Myller
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Maria Lohela
Satu Hassi on Riitta Myllerin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Satu Hassin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 108, ei 52; poissa 39
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
52 § 
Satu
Hassi
vihr
Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 52 § asemakaavan päätösvallan delegointimahdollisuudesta kunnanhallitukselle saa sen muodon kuin on valiokunnan mietinnön vastalauseessa 2. 
Anders
Adlercreutz
r
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Maria Lohela
Satu Hassi on Anders Adlercreutzin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 
 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Satu Hassin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 54; poissa 39
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
71 a § 
Satu
Hassi
vihr
Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 71 a § vähittäiskaupan suuryksiköistä saa sen muodon kuin on valiokunnan mietinnön vastalauseessa 2. 
Anders
Adlercreutz
r
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Maria Lohela
Satu Hassi on Anders Adlercreutzin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 
 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Satu Hassin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 110, ei 50; poissa 39
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Antero
Laukkanen
kd
Arvoisa puhemies! Minun piti äänestää 71 a §:n kohdassa "ei". 
Puhemies Maria Lohela
Selvä, merkitään tämä. 
71 e § 
Satu
Hassi
vihr
Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 71 e § vähittäiskaupan laadusta saa sen muodon kuin on valiokunnan mietinnön vastalauseessa 2. 
Anders
Adlercreutz
r
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Maria Lohela
Satu Hassi on Anders Adlercreutzin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 
 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Satu Hassin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 59; poissa 38
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
191 § 
Satu
Hassi
vihr
Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 191 § valitusoikeudesta saa sen muodon kuin on valiokunnan mietinnön vastalauseessa 2. 
Silvia
Modig
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Maria Lohela
Satu Hassi on Silvia Modigin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Satu Hassin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 50; poissa 37
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 251/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 5.4.2018 12:06