Pöytäkirjan asiakohta
PTK
27
2017 vp
Täysistunto
Keskiviikko 22.3.2017 klo 13.59—17.00
5
Työeläkeindeksin palauttaminen takaisin palkkatasoindeksiksi
Kansalaisaloite
KAA 4/2016 vp
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-115176
Lausumaehdotukset
Liite 5A
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Keskustelu asiasta päättyi 21.3.2017 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Eeva-Johanna Eloranta Jukka Gustafssonin kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen. 
Sari Tanus on Antero Laukkasen kannattamana tehnyt lausumaehdotukset 1 ja 2, jotka on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 5A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä kansalaisaloitteeseen KAA 4/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. 
Puhemies Maria Lohela
Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. Lausumaehdotuksista äänestetään kustakin mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Eeva-Johanna Elorannan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 99, ei 63; poissa 37
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Sari Tanuksen ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 55; poissa 37
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Sari Tanuksen ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 110, ei 52; poissa 37
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 6.2.2018 12.15