Viimeksi julkaistu 5.6.2021 10.22

Pöytäkirjan asiakohta PTK 27/2017 vp Täysistunto Keskiviikko 22.3.2017 klo 13.59—17.00

5.  Työeläkeindeksin palauttaminen takaisin palkkatasoindeksiksi

KansalaisaloiteKAA 4/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 4/2017 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-115176
Lausumaehdotukset
Liite 5A
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Keskustelu asiasta päättyi 21.3.2017 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Eeva-Johanna Eloranta Jukka Gustafssonin kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen. 

Sari Tanus on Antero Laukkasen kannattamana tehnyt lausumaehdotukset 1 ja 2, jotka on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 5A) 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä kansalaisaloitteeseen KAA 4/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. 

Puhemies Maria Lohela
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. Lausumaehdotuksista äänestetään kustakin mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Eeva-Johanna Elorannan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 99, ei 63; poissa 37
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Sari Tanuksen ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 55; poissa 37
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Sari Tanuksen ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 110, ei 52; poissa 37
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

Asian käsittely päättyi.