Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.49

Pöytäkirjan asiakohta PTK 27/2019 vp Täysistunto Torstai 5.9.2019 klo 16.00—19.00

12. Hallituksen esitys eduskunnalle kasvinterveyslaiksi sekä laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 11/2019 vp
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 12. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

Lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. 

Keskustelu
18.01 
Heikki Autto kok :

Arvoisa puhemies! Eilen vietettiin suomalaisen ruoan päivää, ja me suomalaiset todella olemme onnekkaita, ehkä onnekkaampia kuin osaamme ajatellakaan, koska saamme nauttia maailman parasta ja puhtainta ruokaa. Tässä tietysti on tärkeä osa sillä, että me elämme maassa, jossa on maailman puhtain ilma, ja meillä on puhdas maaperä, puhtaat vedet ja myös luonnon olosuhteet, jotka mahdollistavat sen, että kun meillä viljellään, niin kasvin terveys jo lähtökohtaisesti on hyvä. Meillä tarvitsee käyttää vähän esimerkiksi torjunta-aineita, jotka sitten jääminä aiheuttaisivat sitä, että ruoka ei olisi niin puhdasta ja tasokasta kuin mitä se meillä Suomessa on. Eli olemme todella onnekkaita. 

Olosuhteet kuitenkin muuttuvat haastavammiksi. Kansainvälinen kauppa lisääntyy. Toisaalta ilmaston muuttuessa myös erilaiset taudinaiheuttajat vaarantavat tämän suomalaisen hyvän kasvinterveystilanteen, ja tässä mielessä on tärkeää, että lainsäädäntö pidetään ajan tasalla, jotta voimme jatkossakin pitää huolta siitä, että me saamme syödä tässä maassa maailman parasta ruokaa. 

Tässä mielessä on erittäin perusteltua, että tällainen lakiesitys tuodaan, ja, puhemies, esityksen mukaan se on järkevää tuonne maa- ja metsätalousvaliokuntaan lähettää. Lupaan, että ainakin omasta ja kokoomuksen puolesta tulemme sitten siellä tarkasti asiaa valiokunnassa käsittelemään, jotta saamme hyvän lain. 

Keskustelu päättyi.  

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.