Viimeksi julkaistu 6.6.2021 1.01

Pöytäkirjan asiakohta PTK 27/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 18.3.2020 klo 14.21—20.17

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 9/2020 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 3/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 19.3.2020 pidettävään täysistuntoon.