Pöytäkirjan asiakohta
PTK
27
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 18.3.2020 klo 14.21—20.17
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 20 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 19.3.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 18.3.2020 20.51