Pöytäkirjan asiakohta
PTK
27
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 18.3.2020 klo 14.21—20.17
6
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta
Puhemiesneuvoston ehdotus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 19.3.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 18.3.2020 20.51