Pöytäkirjan asiakohta
PTK
28
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 29.3.2016 kl. 13.59—15.52
16
Hallituksen esitys  eduskunnalle  tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn  sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi  sopimuksen  lainsäädännön  alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 30.3.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 12.12.2016 13:32