Viimeksi julkaistu 4.6.2021 23.01

Pöytäkirjan asiakohta PTK 28/2016 vp Täysistunto Tiistai 29.3.2016 klo 13.59—15.52

17. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntosäästöpalkkiolain 3 §:n ja 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 151/2015 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 5/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.3.2016 pidettävään täysistuntoon.