Viimeksi julkaistu 5.6.2021 17.47

Pöytäkirjan asiakohta PTK 28/2018 vp Täysistunto Tiistai 3.4.2018 klo 14.00—16.34

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn  sopimuksen  lainsäädännön  alaan  kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 10/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 4/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 10/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.