Pöytäkirjan asiakohta
PTK
28
2020 vp
Täysistunto
Torstai 19.3.2020 klo 16.02—17.02
4
Muu asia: Valtioneuvoston  asetus  kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän  hoidon  määräaikojen  noudattamisesta  ja sosiaalihuollon  palvelutarpeen arvioinneista
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 19.3.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 19.8.2020 14.37