Pöytäkirjan asiakohta
PTK
29
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 30.3.2016 klo 14.01—16.13
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Puhemies Maria Lohela
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan. 
Keskustelu
15.46
Eeva-Maria
Maijala
kesk
Arvoisa puhemies! Esityksen tavoitteena on muuttaa oikeusaputoimistojen organisaatiota muun muassa virastojen hallinnollisia tehtäviä keskittämällä. Ei liene yllätys, että aina kun puhutaan keskittämisestä, alan tutkia esitystä erityisen tarkasti.  
Hallinnon keskittäminen hallituksen esityksen mukaisesti ei sinällään ole ongelma, jos muutokset tulevat elävään elämään esityksen kaltaisina. Hallintotehtäviä keskitettäessä on oltava kuitenkin erityisen tarkkoina, että vapautuvat resurssit tulevat menemään asianajo- ja edunvalvontatyöhön vastaisuudessakin, ei siis niin, että tulevina vuosina vähitellen palvelut alkavat keskittyä hallintoa seuraten. Esityksen mukaan toimipaikkoja ei lakkautettaisi. Tämä on hyvä esitys, mutta tämä täytyy muistaa myös tulevina vuosina. Oikeusaputoimistojen verkostoa ei ole mahdollista karsia vaarantamatta ihmisten perusoikeuksia.  
Perustavanlaatuinen muutos oli yleisen edunvalvonnan siirtyminen vuoden 2009 alusta oikeusaputoimistojen tehtäväksi. Yleisen edunvalvonnan piirissä on usein ihmisiä, joilla on esimerkiksi kehitysvamma tai jokin mielenterveyden häiriö, vanhuudenheikkous tai vastaava. Monesti heille on jo elämänhallinnan kannalta tärkeää tuntea henkilökohtaisesti oma edunvalvoja ja päästä vähällä vaivalla tapaamaan häntä ja keskustelemaan asioista kasvotusten. Pitkien välimatkojen alueilla tällaisten henkilöiden mahdollisuudet liikkua edunvalvojan luokse on huomioitava tarkasti.  
Arvoisa puhemies! Toivon valiokunnan käsittelyssä myös harkittavan, tulisiko oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtajalta, tehtävän haltijalta, perusoikeusvaikutusten vuoksi edellyttää ylempää oikeustieteellistä korkeakoulututkintoa eräiden lausuttujen esitysten mukaisesti. 
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 21.11.2018 10.45