Viimeksi julkaistu 4.6.2021 22.13

Pöytäkirjan asiakohta PTK 29/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 30.3.2016 klo 14.01—16.13

15. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maakaaren muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 8/2016 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 2/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 31.3.2016 pidettävään täysistuntoon.