Viimeksi julkaistu 4.6.2021 22.28

Pöytäkirjan asiakohta PTK 29/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 30.3.2016 klo 14.01—16.13

6.  Hallituksen  esitys   eduskunnalle  Metsähallituksen  uudelleenorganisointia  koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 132/2015 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 2/2016 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2016-AK-52172Liite 6A
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 29.3.2016 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Jari Myllykoski Harry Wallinin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.  

Mats Nylund on Thomas Blomqvistin kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen. Hanna Sarkkinen on Jari Myllykosken kannattamana tehnyt kolme lausumaehdotusta, jotka on monistettuna jaettu edustajille.  

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Maria Lohela
:

Ensin on äänestettävä lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 

Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 108, ei 64, tyhjiä 3; poissa 24
.  

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 132/2015 vp sisältyvät 1.-13. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät 1. ja 2. lausumaehdotuksen.  

Puhemies Maria Lohela
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. 

Mietintö "jaa", Mats Nylundin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 120, ei 54, tyhjiä 1; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Hanna Sarkkisen ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 117, ei 58, tyhjiä 1; poissa 23
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Hanna Sarkkisen ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 117, ei 61, tyhjiä 1; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Hanna Sarkkisen ehdotus 3 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 114, ei 62, tyhjiä 1; poissa 22
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Timo Harakka sd 

Tarkoitukseni oli äänestää toisin. 

Puhemies Maria Lohela
:

Merkitään. 

Asian käsittely päättyi.