Pöytäkirjan asiakohta
PTK
29
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 30.3.2016 klo 14.01—16.13
7
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Keskustelu asiasta päättyi 29.3.2016 pidetyssä täysistunnossa. 
Anneli Kiljunen on Kristiina Salosen kannattamana tehnyt perusteluja koskevan ehdotuksen. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 14/2016 vp sisältyvät 1.-14. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.  
Puhemies Maria Lohela
Lopuksi päätetään keskustelussa tehdystä perusteluja koskevasta ehdotuksesta. 
Mietintö "jaa", Anneli Kiljusen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 117, ei 65; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 12.12.2016 14:18