Pöytäkirjan asiakohta
PTK
29
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 4.4.2018 klo 14.00—18.19
3
Lex Malmi, Laki Helsinki-Malmin lentopaikasta
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-180443
Lausumaehdotus 3.4.2018
Liite 3A
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Keskustelu asiasta päättyi 3.4.2018 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Mika Raatikainen Leena Meren kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy lausumaehdotuksen, joka on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 3A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä kansalaisaloitteeseen KAA 1/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.  
Puhemies Paula Risikko
Lopuksi on päätettävä mietintöön sisältyvästä lausumaehdotuksesta ja keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta. 
Mika Raatikaisen tekemästä lausumaehdotuksesta äänestetään mietintöön sisältyvää lausumaehdotusta vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Mika Raatikaisen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 113, ei 68, tyhjiä 1; poissa 17
 
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 4.4.2018 18.24