Pöytäkirjan asiakohta
PTK
29
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 4.4.2018 klo 14.00—18.19
7
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 7 luvun 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Puhemies Paula Risikko
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan. 
Keskustelu
15.44
Sisäministeri
Kai
Mykkänen
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Tämä lakiesitys on sinänsä varsin tekninen kysymys: toimivaltaisen valvontaviranomaisen nimeäminen näissä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain kysymyksissä myös Ahvenanmaan osalta on edellytyksenä sille, että seuraavassa vaiheessa voidaan sopimusasetuksella siirtää Ahvenanmaan omille viranomaisille tämä vastaava toimivalta. Silloin kun tätä itse pohjalla olevaa lainsäädäntöä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä säädettiin toimeenpantavaksi, tätä asiaa ei siinä yhteydessä pystytty kerralla järjestämään, ja sen takia tämä tekninen lakimuutos tarvitsee tässä vaiheessa eduskunnalle tuoda esitettäväksi, ja tältä osin perusteet ovat ilmeiset. Tämä säädös tarvitaan siis, jotta me voimme laillisesti valvoa tätä tärkeää asiaa myös Ahvenanmaan osalta. 
15.45
Reijo
Hongisto
sin
Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä viime kesänä voimaan tullutta lakia siten, että valvontaviranomaisten toimivalta kattaa nimenomaisesti myös Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä tarkoitetut Ahvenanmaalla toimivat rahapeliyhteisöt sekä kiinteistönvälittäjät ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeet. Rahapeliyhteisöjen valvonnasta vastaisi Poliisihallitus, ja kiinteistönvälittäjien ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeiden valvonnasta vastaisi Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lain tavoitteena on estää sellainen rikollinen toiminta, esimerkiksi rahanpesu, jota voisi Ahvenanmaalla harjoittaa Suomen lain ulottumattomissa, ja tällä pestyllä rahalla voitaisiin sitten tukea esimerkiksi terrorismia ja terroristisia hankkeita taikka sillä voitaisiin ylläpitää vaikkapa järjestäytynyttä rikollista toimintaa. 
Aivan kuten ministeri tuossa totesi, niin korjataan vuoden vanhaa lakia. Voinkin todeta, että ei ole kunniaksi eduskunnalle, että näin pian joudutaan vajaan vuoden vanhaa lakia päivittämään, mutta toisaalta on hyvä, kun hallitus jossain laissa valuvian todettuaan kykenee reagoimaan ongelmaan nopeasti ja korjaa sen lakimuutoksella. Jotta vastaavilta kor-jaustoimilta vältytään jatkossa, meidän on syytä katsoa tarkemmin peiliin täällä eduskunnassa mutta myös valmistelevien viranhaltijoiden tuolla ministeriössä. 
Arvoisa puhemies! Kannatan tätä lakiesitystä. 
15.46
Sari
Essayah
kd
Arvoisa rouva puhemies! On todella tärkeää, että tässä on otettu huomioon myöskin Ahvenanmaalla toimivat rahapeliyhteisöt ja kiinteistönvälittäjät ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeet. Erityisesti urheilumaailman liepeillä oleva vedonlyöntibisnes on tällä hetkellä, voisi sanoa, maailman laajinta ja hyväksikäytetyintä rahanpesubisnestä. Suomessa meillä on Veikkaus-monopoli, mutta sitten Ahvenanmaalla toimivat rahapeliyhtiöt toimivat siitä irrallaan. Siinä mielessä on äärimmäisen tärkeää, että meillä kansallisesti ja kansallisessa lainsäädännössä huomioidaan kaikki mahdolliset ikään kuin porsaanreiät, missä tämäntyyppisiä toimintoja voitaisiin harjoittaa, ja ulotetaan myöskin tämä lainsäädäntö koskemaan kaikkia näitä tahoja. Siinä mielessä täytyy sanoa, että hyvä, että lakia tällä tavoin kiireesti paikataan. 
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 27.8.2019 16.03