Pöytäkirjan asiakohta
PTK
29
2020 vp
Täysistunto
Torstai 19.3.2020 klo 17.22—21.01
10
Lakialoite laiksi metsästyslain 27 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Vilhelm
Junnila
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan. Asian käsittely keskeytettiin 13.3.2020 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelu jatkuu. 
Keskustelu
20.51
Pauli
Kiuru
kok
Arvoisa herra puhemies! Viimeksi keskustelu jäi hieman kesken. Tähän metsästykseen... Nyt täytyy vähän kerätä ajatuksia, kun tuli näin äkkiä. 
No, ensinnäkin kiitos ministeri Lepälle. Tuossa puolisentoista vuotta sitten, marraskuussa 2018, Urjalassa Pirkanmaalla järjestettiin peurailta, jossa näitä asioita käsiteltiin. Etelä-Pirkanmaan Punkalaitumella ja Urjalassa ovat populaatiot erittäin suuria, ja se aiheuttaa ongelmia, ei pelkästään liikenteelle, vaan eläimet tulevat ihan jo ihmisten pihoille ja puutarhoihin. Joitakin asioita tuli siellä peuraillassa esille. Ministeri ehkä hieman puolileikillään sanoi, että pitäisikö siirtyä malliin ”ammutaan tavattaessa” — ehkä nyt ei niin pitkälle, mutta kuitenkin esimerkiksi koirien säkäkorkeutta on muutettu ja pyritty sitä kautta asiaa parantamaan. Metsästyslupien määriin ja tämäntyyppisiin asioihin on syytä kiinnittää huomiota. Nämä vieraslajit ja niiden ylikasvaminen kantokykyyn nähden on sellainen asia, jota pitää kyllä seurata. 
Yksi suuri ongelma: metsästäjät tekevät arvokasta työtä, ovat kurinalaista väkeä, ja ongelma on heidän kohdallaan kyllä se, että monet metsästysseurojen jäsenet alkavat ikääntyä, ja tässä on kyllä mietittävä, miten saamme nuorempaa sukupolvea kannustettua mukaan. 
20.53
Hannu
Hoskonen
kesk
Arvoisa herra puhemies! Tämä lakialoite on mielestäni erittäin ajankohtainen ja tärkeä. Hirvien metsästyksessä tämä 1 000:n hehtaarin metsästysalueen vaatimus on olemassa, ja valkohäntäpeuralla se on tämä 500 hehtaaria. Tämän Suomeen 30-luvulla tuodun vieraslajin, valkohäntäpeuran, populaatio on kasvanut aivan valtavasti. Se on toistasataatuhatta yksilöä tänä päivänä. Tiedän, että nuo riistanhoitopiirit ovat lähettäneet riistanhoitoyhdistyksille ja metsästysseuroille suoranaisen kehotuksen, että kaikki myönnetyt luvat on pyrittävä käyttämään mahdollisimman äkkiä, koska tämä valkohäntäpeurakanta kasvaa aivan eksponentiaalisesti, ja kuten edustaja Pauli Kiuru puheenvuorossaan mainitsi, ne alkavat tunkeutua pihapiireihin ja aiheuttavat liikenneonnettomuuksia, ja sitten niissä on erilaisia loistauteja, jotka leviävät tietenkin sitten tämän populaation kasvaessa. Tämän takia tämä 500 hehtaarin metsästysalueen rajauksen poistaminen helpottaisi pienempiäkin metsästyseuroja saamaan jahdin aikaiseksi, ja tämän ylisuuren kannan leikkaamisessa olisi valtava apu, jos tämä lakialoite menisi läpi. 
Vielä kertaan sen, arvoisa puhemies, kun äsken mainitsin siitä luonnonsuojelulaista ja nyt uusien luonnonsuojelualueiden määräämisestä Suomeen, niin kun ympäristöministeriö ajaa nyt tuolla, että ne hoidettaisiin asetuksen kautta, niin tässä asiassa on itse asiassa ihan samasta asiasta kysymys. Jos ne luonnonsuojelualueet perustetaan asetuksella eikä lainsäädännöllä, niin esimerkiksi kotikunnassani ja itärajan kunnissa kaikissa käy niin, että hirvenmetsästys käytännössä hyvin monella alueella loppuu, kun metsästysalueet pirstoutuvat ja menee se alle 1 000:n hehtaarin raja. Metsästys loppuu, ja silloin ollaan isoissa vaikeuksissa. 
Kannatan lämpimästi tehtyä lakialoitetta ja toivon, että maa- ja metsätalousvaliokunta ottaa tähän positiivisen kannan ja ennen kaikkea huomioi. Tässä kannattaisi eteläsuomalaisten ihmisten olla aktiivisia ja kansanedustajien ja kannattaa tätä aloitetta, että saataisiin tämä ylisuuri kanta vähän aisoihin ja sitten nämä leviävät taudit, joita tämä eläin levittää, saataisiin myös kuriin. 
20.55
Mikko
Kinnunen
kesk
Arvoisa herra puhemies! Metsästys on monelle hyvin tärkeä, reipashenkinen, yhteisöllinen ja terveellinen harrastus ja elämäntapa. Ulkoiluun liittyvien harrastusten tukeminen sopii hyvin tähän koronan värittämään poikkeusaikaan, jolloin moni sisällä tapahtuva yhteisöllinen harrastaminen on katkolla. 
Metsästäjät ovat luontomme monimuotoisuuden vaalijoita. Kun he huolehtivat kannanhoidosta, sillä on suuri merkitys muun muassa liikenneturvallisuudelle. Luonnonvarakeskus on arvioinut, että Suomessa on noin 110 000 valkohäntäpeuraa, eli kanta on kaksinkertaistunut reilussa 5 vuodessa. Myös meidän suunnalla joutuu ajoittain varomaan peuralaumoja, kun ajelee Reisjärveltä kohti Sieviä. Monella muulla alueella ongelma on vielä huomattavasti vaikeampi.  
Keskusta on puolueena sitoutunut varmistamaan, että maamme hirvi-, peura- ja kauriskannat pidetään kestävällä tasolla huomioiden niiden aiheuttamat vahingot. Ministeri Lepän toimesta on toki tehty jo paljon hyviä toimenpiteitä, joilla edistetään peurakannan hallintaa. Näitä ovat esimerkiksi koiran säkäkorkeuden nostaminen, metsästysaikojen pidentäminen, lupamäärien nostaminen ennätystasolle ja pyynnin kohdistaminen naaraisiin ja niin edelleen. Mutta tätäkin aloitetta tarvitaan, jotta tilanne paranee. 
20.57
Sari
Essayah
kd
Arvoisa puhemies! Tätä edustaja Junnilan lakialoitetta voi todellakin kannattaa. Täällä ovat jo muutamat kollegat tuoneet esille sen, miten tällä hetkellä tämä ylisuuri valkohäntäpeurojen populaatio erityisesti täällä Etelä-Suomessa aiheuttaa todellakin uhkaa liikenteessä, ja esimerkiksi omassakin eduskuntaryhmässä, siellä ryhmäkansliassa, on niitä ihmisiä, jotka kevään ja syksyn tämän saman asian kanssa ovat huolissaan ja sanovat, että eikö tälle tosiaankaan pystytä mitään tekemään. Tämä 500 hehtaarin aluerajan poistaminen, jotta tätä ylisuurta kantaa päästään pienentämään, olisi varmasti äärimmäisen tärkeää. 
Täällä nousi esille myöskin se, että metsästysseurojen ikärakenne alkaa olla huolestuttava, elikkä välttämättä kaikki nuoret eivät löydä metsästystä harrastuksekseen, ja siinä mielessä voi olla entisestäänkin hankalampaa tällainen kannanhoidollinen metsästys, mikä meillä Suomessa on hienolla tavalla nimenomaan vapaaehtoisten kansalaisjärjestöjen toimijoitten harteilla. Toivonkin, että kun meillä Suomessa laaditaan niin metsästyslakiin kuin toisaalta aselakiin muutoksia, niin aina huomioitaisiin se, että metsästysharrastus voisi tulevaisuudessakin olla sellainen, johonka sitten nuoret löytävät tiensä ja sitä kautta sitten voivat osallistua tällaiseen myös yhteiskuntaa hyödyttävään toimintaan. 
20.59
Hannu
Hoskonen
kesk
Arvoisa puhemies! Täsmennän vielä tuota loiskantaa. Nimittäin valkohäntäpeura kantaa nahkassaan myös valtavan määrän punkkeja, joka levittää tunnettuja tauteja, tätä puutiaisaivokuumetta, joka on tietyissä olosuhteissa erittäin vaarallinen tauti, ja eläin on muutenkin sellainen pieni ötökkä, joka ei todellakaan ainakaan allekirjoittaneen suosiota nauti. Aivan niin kuin lakialoitteessa mainitaan, jos valkohäntäpeurakantaa saadaan pienennettyä, myös punkkiongelma vähenee, ja se on kansanterveysasia jos mikä.  
Sitten kuten aloitteessa mainitaan ja myös Wikipedian tiedoissa näkyy aivan selvästi, valkohäntäpeura on ruvennut aiheuttamaan valtavaa vahinkoa puutarhoissa ja viljelyksillä. Se alkaa maanviljelijöiden vaiva olla, ja sitten kun se omaa nimenomaan nämä äsken mainitut ominaisuudet levittää punkkeja eri puolille, niin se alkaa olla tällaisella populaatiolla Etelä-Suomessa tietyillä alueilla jopa valtava ongelma. Toivoisin, että tämä lakialoite menestyy ja saataisiin tämä periaatteessa vain byrokraattisesti hallittava 500 hehtaarin metsästysalueraja vähennettyä vaikka 100 hehtaariin, jolloin saataisiin myös paikallisesti isoja ongelmia hoidettua nopeasti.  
Metsästysseurat osaavat tämän homman. Heillä on järjestäytynyt toiminta ja osaavat metsästäjät, ja kaikki se liha, mikä sieltä riistaeläimestä saadaan sitten, on todella arvokasta ja kelpaa varmaan... Se on sitä niin sanottua luonnonmukaista lihaa. Kun sen on terveellistä ja metsässä kasvanutta suomalaista puhdasta luontoa syönyt, niin sehän on erinomainen pihvi myös nälkäisten pöydässä.  
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 3.4.2020 11.03