Pöytäkirjan asiakohta
PTK
29
2020 vp
Täysistunto
Torstai 19.3.2020 klo 17.22
7
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta
Puhemiesneuvoston ehdotus
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 1/2020 vp sisältyvän päätösehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Päätösehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 19.3.2020 21.30