Viimeksi julkaistu 6.6.2021 19.05

Pöytäkirjan asiakohta PTK 29/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 24.3.2021 klo 14.02—14.58

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 17/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 2/2021 vp
Ainoa käsittely
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 2/2021 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 23.3.2021 pidetyssä istunnossa. 

Nyt ryhdytään lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn. 

Tehtiin seuraavat lisätalousarviota koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset: 

1. Ville Vähämäki ps Jari Ronkaisen ps kannattamana 25.50.20: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii edellytyksistä järjestää kuntavaalit suunnitellussa aikataulussa turvallisesti sekä pandemian torjuntakeinoilla että äänestysturvallisuutta parantavilla toimilla." (Vastalause 1) 

2. Ville Vähämäki ps Jari Ronkaisen ps kannattamana 30.40.44: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus peruu päätöksensä, jotka johtavat turpeen energiakäytön lopettamiseen, ja huolehtii, että hiilinielujen suojelun varjolla metsiemme hyötykäyttöä ei rajoiteta tarpeettomasti." (Vastalause 1) 

3. Ville Vähämäki ps Jari Ronkaisen ps kannattamana 35.20.56: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus peruu öljylämmityksen loppumiseen johtavat päätöksensä siten, että nykyisten öljylämmittäjien verorasitetta ei kohtuuttomasti nosteta lämmityslaitteiston jäljellä olevan käyttöiän aikana." (Vastalause 1) 

4. Ville Vähämäki ps Jari Ronkaisen ps kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus viipymättä valmistelee ja toteuttaa pandemian ja etenkin virusmuunnosten leviämisen torjunnan kannalta keskeiset lakiesitykset rajaliikenteen yhteydessä tapahtuvan pakollisen testauksen ja karanteenin osalta." (Vastalause 1) 

5. Ville Vähämäki ps Jari Ronkaisen ps kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tunnustaa hallitusohjelmansa vanhentuneen ja sen vuoksi laatii ohjelmansa liitteeksi talouden sopeuttamista sekä hallitusohjelmaa ohjaavan 'Sopeutuksen tiekartan', jonka keskeisimmät elementit ovat uusien menojen peruminen ja ylimitoitetun ilmastopolitiikan tasapainottaminen." (Vastalause 1) 

6. Ville Vähämäki ps Jari Ronkaisen ps kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii maamme kilpailukyvystä ja kansalaisten ostovoimasta perumalla liikennepolttoaineiden veronkorotukset." (Vastalause 1) 

7. Ville Vähämäki ps Jari Ronkaisen ps kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ilmoittaa, ettei Suomi tule osallistumaan EU:n elpymispakettiin sen Suomelle korkean, miljardien eurojen nettohinnan ja taloudellemme aiheuttamien epäsuorien haittojen takia." (Vastalause 1) 

8. Timo Heinonen kok Jukka Kopran kok kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo talouskasvun vauhdittamiseksi uskottavan suunnitelman, joka sisältää konkreettiset keinot työllisyysasteen nostamiseksi, elinkeinotoiminnan edellytysten parantamiseksi, tuottavuuden kasvattamiseksi ja työmarkkinoiden tehostamiseksi." (Vastalause 2) 

9. Timo Heinonen kok Jukka Kopran kok kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus sitoutuu tavoitteeseen julkisen kestävyysvajeen kuromisesta umpeen vuosikymmenen loppuun mennessä." (Vastalause 2) 

10. Timo Heinonen kok Jukka Kopran kok kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii koronatoimien sekä muiden päätösten perusteluihin kattavat arviot vaikutuksista yritystoimintaan." (Vastalause 2) 

11. Timo Heinonen kok Jukka Kopran kok kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus vetää pois sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen, joka nykymuodossaan heikentää haja-asutusalueiden palvelujen saatavuutta, näivettää kaupunkien elinvoimaa, korvaa perusteettomasti laadukasta yksityistä palvelutuotantoa julkisella tuotannolla, vaarantaa suomalaisten laadukkaat palvelut kaikkialla ja romuttaa julkisen talouden." (Vastalause 2) 

12. Timo Heinonen kok Jukka Kopran kok kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo kiireisenä eduskuntaan tarpeelliset esitykset terapiatakuun toteuttamiseksi." (Vastalause 2) 

13. Timo Heinonen kok Jukka Kopran kok kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle pikaisesti esityksen enintään viinin vahvuisten alkoholituotteiden ulosmyynnin väliaikaisesta sallimisesta ravintoloille." (Vastalause 2) 

14. Timo Heinonen kok Jukka Kopran kok kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle pikaisesti esityksen pienpanimoiden ulos- ja etämyyntioikeuksien laajentamisesta." (Vastalause 2) 

15. Timo Heinonen kok Jukka Kopran kok kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnalle esityksen yrityssaneeraukseen pääsyn helpottamisesta sekä saneeraus- ja konkurssimenettelyn tehostamisesta, jotta yritysten ja yrittäjien uusi alku on mahdollinen." (Vastalause 2) 

16. Timo Heinonen kok Jukka Kopran kok kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnalle esityksen nopeutetusta lomautusmenettelystä vastaavalla tavalla kuin vuoden 2020 keväällä sekä esityksen vastaavista työttömyyskorvauksien muutoksista, joilla turvataan riittävä toimeentulo lomautusajalta." (Vastalause 2) 

Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 33, ei 21; poissa 145
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 13, tyhjiä 9; poissa 145
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 3 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 39, ei 13, tyhjiä 1; poissa 146
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 4 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 22; poissa 145
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 5 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 39, ei 15; poissa 145
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 6 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 22; poissa 145
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 7 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 12, tyhjiä 8; poissa 147
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 8 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 22; poissa 145
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 9 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 21; poissa 146
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 10 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 22; poissa 145
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 11 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 22; poissa 145
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 12 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 33, ei 21; poissa 145
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 13 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 34, ei 21; poissa 144
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 14 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 34, ei 21; poissa 144
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 15 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 23; poissa 144
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 16 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 23; poissa 144
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

Pöytäkirjaan merkittiin seuraava ilmoitus: äänestyksessä 12 Peter Östman /kd tarkoitti äänestää ”ei”. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 17/2021 vp sisältyvän ehdotuksen vuoden 2021 lisätalousarvioksi mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen vuoden 2021 lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi.