Viimeksi julkaistu 22.12.2022 12.24

Pöytäkirjan asiakohta PTK 29/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 24.3.2021 klo 14.02—14.58

3. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 189/2020 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 1/2021 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-361501
Mauri Peltokankaan lausumaehdotus
Liite 3A
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Keskustelu asiasta päättyi 23.3.2021 pidetyssä täysistunnossa 

Keskustelussa on Mauri Peltokangas Jani Mäkelän kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen, joka on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 3A) 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 189/2020 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.  

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta.  

Mietintö ”jaa”, Mauri Peltokankaan ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 22; poissa 145
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

Asian käsittely päättyi.