Pöytäkirjan asiakohta
PTK
29
2021 vp
Täysistunto
Keskiviikko 24.3.2021 klo 14.02—14.58
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-361501
Mauri Peltokankaan lausumaehdotus
Liite 3A
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Juho Eerola
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Keskustelu asiasta päättyi 23.3.2021 pidetyssä täysistunnossa 
Keskustelussa on Mauri Peltokangas Jani Mäkelän kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen, joka on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 3A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 189/2020 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.  
Toinen varapuhemies Juho Eerola
Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta.  
Mietintö ”jaa”, Mauri Peltokankaan ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 22; poissa 145
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 24.3.2021 16.40