Viimeksi julkaistu 6.6.2021 17.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 29/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 24.3.2021 klo 14.02—14.58

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 176/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 8/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 25.3.2021 pidettävään täysistuntoon.