Viimeksi julkaistu 5.6.2021 10.22

Pöytäkirjan asiakohta PTK 3/2017 vp Täysistunto Keskiviikko 8.2.2017 klo 13.59

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle matkustajien ja matkatavaroiden  kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden  2002  pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien  määräysten voimaansaattamisesta sekä merilain ja valmismatkalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 271/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.