Viimeksi julkaistu 5.6.2021 2.22

Pöytäkirjan asiakohta PTK 3/2017 vp Täysistunto Keskiviikko 8.2.2017 klo 13.59—20.24

17. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 265/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.