Viimeksi julkaistu 5.6.2021 2.28

Pöytäkirjan asiakohta PTK 30/2017 vp Täysistunto Tiistai 28.3.2017 klo 14.00—16.16

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 8/2017 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 3/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 29.3.2017 pidettävään täysistuntoon.