Pöytäkirjan asiakohta
PTK
30
2019 vp
Täysistunto
Torstai 12.9.2019 klo 15.59—19.42
2.1
Suullinen kysymys hoitajamitoituksesta (Minna Reijonen ps)
Suullinen kysymys
SKT 8/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen
Edustaja Reijonen, perussuomalaiset. 
Keskustelu
16.01
Minna
Reijonen
ps
Arvoisa rouva puhemies! Hoitajamitoitus puhuttaa ja huolestuttaa. Eilen, juuri eilen, pääministeri Rinne sanoi, ettei ole rahaa. Rinne siis sanoi, ettei ole rahaa. Eikös hallitusohjelmassa ollut tavoitteena ikäystävällisyyden edistäminen? Eikös lupaus ollut säätää hoivahenkilöstön sitovasta 0,7-vähimmäismitoituksesta ympärivuorokautisen hoivan yksikössä? Hoitajia tarvitaan lisää. Hoidettavien määrä kasvaa. Hoitajien jaksaminen on äärirajoilla. Hallitukselta löytyi heti satoja miljoonia kehitysapuun tai Afrikkaan tai ulkomaille.  
Kysyn siis teiltä, arvoisa ministeri Kiuru: Helmikuussa sanoitte, että nyt on näytön paikka, hoitajamitoitus heti. Olette nyt hallituksessa. Nyt on todellinen näytön paikka. Toteutatteko lupauksenne, vai unohtuvatko vanhukset, meidän oman maamme vanhukset? 
16.02
Perhe- ja peruspalveluministeri
Krista
Kiuru
(vastauspuheenvuoro)
Kiitos hyvästä kysymyksestä, ja suora vastaus on, että ei unohdu. Minusta on tärkeää, että otatte tämän henkilöstömitoituksen eli hoitajamitoituksen esiin. Tässä salissa on keskusteltu vuosien varrella — varmasti voisi sanoa, että yhtenä tärkeimmistä aiheista — todella paljon siitä, miten ympärivuorokautiseen hoivaan saadaan sellainen sitova henkilöstömitoitus, joka antaa alalle kunnianpalautuksen [Timo Heinonen: Tuntien työ!] ja antaa myöskin niille ihmisille, jotka ikääntyvät, turvallisuudentunteen siitä, että asia saadaan viimeinkin kuntoon, että väki riittää. [Ben Zyskowicz: Milloin se tulee?]  
Ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen
Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä, ilmoittautumaan painamalla V-painiketta ja nousemalla seisomaan.  
16.03
Minna
Reijonen
ps
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! THL elikkä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo, että hoitajamitoituksen korjaamiseen tarvittaisiin lisää rahaa vajaat 200 miljoonaa vuodessa. Hallitusohjelmassa kuitenkin luvataan, että hallituskauden päättyessä mitoituksen nostamiseen on käytössä vain 70 miljoonaa vuodessa. Ohhoh! Kun rahoituksesta puuttuu 130 miljoonaa, hallituksen lupauksesta puuttuu uskottavuus — siis uskottavuus puuttuu. 
Sitten tarvitaan myös vielä hoitajia. Moni hoitaja on lähtenyt töihin ulkomaille. Moni on lähtenyt muihin töihin, koska palkkaus ei vastaa työn raskautta äärimmäisen raskaassa, tärkeässä työssä.  
Pääministeri Rinne, kysyn teiltä: Oletteko te valmis korjaamaan hoitotyön tekijöiden palkat sellaiselle tasolle, että suomalaiset hoitajat tekevät töitä Suomessa? Mistä hoitajille rahat? Onko hallituksen arvopohja — siis arvopohja, mistä puhutte — todella sellainen, että laitatte miljoonia Afrikkaan tai muualle, kun vanhustenhoivasta puuttuu 130 miljoonaa? 
16.04
Pääministeri
Antti
Rinne
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Kiitoksia tärkeästä kysymyksestä. Tosiasia on se, että tämä hallitus tulee lakiin kirjauttamaan 0,7:n hoitajamitoituksen, jonka päälle tulee vielä hoitoisuuden perusteella lisäkokonaisuuksia. [Ben Zyskowicz: Paljonko se lämmittää, jos ei se käytännössä toteudu?] Tuo rahoitus on tällä hetkellä käytännössä sellainen, että sen 70 miljoonan euron lisäksi löytyy jo suoraan kirjasta 45 miljoonaa kotihoidon kautta rahaa [Toimi Kankaanniemi: Ajetaanko se alas?] ja sitten on kertaluontoisia elementtejä, joilla voidaan viedä asiaa eteenpäin, yli 150 miljoonaa euroa. Lähtökohta on se, että tämä hallitus tulee sen pitkäaikaisen toiveen toteuttamaan, että hoitajamitoitus tulee varmistamaan hyvän hoidon ikäihmisille. [Ben Zyskowicz: Eikä tule, ei tule!] 
Ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen
Tähän samaan aihepiiriin on kysymys myös vasemmistoliiton eduskuntaryhmällä. 
Viimeksi julkaistu 26.9.2019 13:39