Viimeksi julkaistu 6.6.2021 19.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 30/2021 vp Täysistunto Torstai 25.3.2021 klo 16.03—18.49

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 34/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 3/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.3.2021 pidettävään täysistuntoon.