Viimeksi julkaistu 6.6.2021 17.04

Pöytäkirjan asiakohta PTK 30/2021 vp Täysistunto Torstai 25.3.2021 klo 16.03—18.49

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 38/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 7/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 25.3.2021 pidettävään täysistuntoon.