Pöytäkirjan asiakohta
PTK
31
2016 vp
Täysistunto
Perjantai 1.4.2016 klo 12.59—13.30
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulosottokaaren ja velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 5.4.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 1.12.2016 10:40