Pöytäkirjan asiakohta
PTK
31
2017 vp
Täysistunto
Keskiviikko 29.3.2017 klo 16.29—17.48
6
Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
HE 259/2016 vp
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 30.3.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 29.3.2017 18:48