Pöytäkirjan asiakohta
PTK
31
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 24.3.2020 klo 14.03
9
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta
Puhemiesneuvoston ehdotus
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 1/2020 vp sisältyvän eduskunnan työjärjestystä koskevan päätösehdotuksen. Päätösehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 24.3.2020 21.18