Viimeksi julkaistu 4.6.2021 21.11

Pöytäkirjan asiakohta PTK 32/2016 vp Täysistunto Tiistai 5.4.2016 klo 13.59—18.31

18. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maakaaren muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 8/2016 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 2/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 8/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.