Viimeksi julkaistu 4.6.2021 21.10

Pöytäkirjan asiakohta PTK 32/2016 vp Täysistunto Tiistai 5.4.2016 klo 13.59—18.31

20. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntosäästöpalkkiolain 3 §:n ja 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 151/2015 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 5/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 151/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.