Viimeksi julkaistu 4.6.2021 23.10

Pöytäkirjan asiakohta PTK 32/2016 vp Täysistunto Tiistai 5.4.2016 klo 13.59—18.31

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yhdistyslain, yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n sekä uskonnonvapauslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 33/2016 vp
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan. 

Keskustelu
16.52 
Antero Laukkanen kd :

Arvoisa herra puhemies! Tämä on yksi kaikessa pienuudessaankin erittäin merkittävä lakimuutos. Tässä mahdollistetaan kuolleiden yhdistysten perkaaminen pois yhdistysrekisteristä. Niin kuin tiedetään, Suomi on yhdistysten luvattu maa ja lähes joka asiaan perustetaan yhdistyksiä. Mutta rekisteri on täynnä toimimattomia yhdistyksiä, joita ei voi poistaa sieltä ilman, että yhdistys itse lakkauttaa itsensä. Ehdotuksen mukaan rekisteriviranomainen saa oma-aloitteisesti käynnistää toimintansa lopettaneiden yhdistysten poistamisen yhdistysrekisteristä. Lisäksi yhdistyksen omaan päätökseen perustuvaa selvitysmenettelyä sekä selvitysmiehen ja purkautuvasta yhdistyksestä varoja saaneen vastuuta selvennettäisiin. Olen ollut mukana joskus yhdistyksissä purkamassa niitä sillä tavalla, että yhdistyksen kokouksessa on ollut yksi henkilö, ja se tuntui siinäkin tilanteessa sellaiselta, että mikähän tässä mahtaa olla niin kuin yhdistyksen jäsenten kannalta se todellinen legitimiteetti, että he kokevat, että asiat menevät oikein, kun paikalla ei ole muita kuin yksi henkilö yhdistystä lakkauttamassa. Se on mahdollista, ja siinä päätetään olemassa olevien varojen jakaminen ynnä muuta. Tietysti ne toteutetaan yhdistyksen sääntöjen mukaan, mutta on hyvä, että tässä nyt nämä asiat selkiintyvät ja tarkentuvat. Sitten tässä ehdotetaan vähäisiä sääntelyjä, yhdenmukaistavia teknisiä muutoksia yritys- ja yhteisötietolakiin ja uskonnonvapauslakiin. Nämäkin muutokset ovat tervetulleita. 

16.54 
Ulla Parviainen kesk :

Arvoisa puhemies! Kuten edellinen puhuja sanoi, niin tämä on hyvä lakimuutos, joka on tulossa. Eli tässä on tarkoitus, että ne yhdistykset, jotka eivät 20 vuoteen ole toimineet, joista ei ole tullut mitään muutoksia tuonne rekisteriin, voitaisiin poistaa. Tässä yhteydessä meillä on kuitenkin syytä muistaa se, että käytännössä moni yhdistys toimii säännöllisen epäsäännöllisesti, mutta nämä velvoitteet sinne rekisteriin ilmoittamisesta ovat jääneet hoitamatta. Tämän syyn vuoksi meillä kaikkien on syytä nyt nostaa tämä asia sitten eri puolilla Suomea liikkuessamme esille, ettei tulisi yllätystä sitten, että käytännössä toimiva yhdistys tulisi ensi elokuun jälkeen lakkaamaan. Toki siihenkin on tuossa esityksessä kyllä sitten keinot, miten se hoidetaan, jos näin käy. Mutta minusta tästä asiasta olisi syytä pitää nyt meillä yhdistystoimijoilla erityisesti niin isoa ääntä, että tämä lakimuutos tulisi huomioitua tuolla yhdistyskentässä — ettei tulisi vahinkoja. 

16.55 
Sirpa Paatero sd :

Arvoisa herra puhemies! Tässä ajatus on erittäin hyvä, ja varmaan suurin osa näistä yhdistyksistä, joitten tietoja ei ole 20 vuoteen muutettu, on ihan tarvetta poistaa. Mutta niin kuin äsken edellinen puhuja myöskin viittasi, niin kokemukseni mukaan on olemassa jaostoja monen yhdistyksen sisällä, vaikkapa urheiluseuran toiminnassa. Niitä saattaa olla yhden urheiluseuran sisällä kymmenen, ja vaikka se varsinainen niin sanottu emoyhdistys ei enää toimi, niin voi olla, että ne jaostot jatkavat vain omaehtoisesti elämäänsä, ja valitettavasti meidän kaikkien, järjestöväen, yhdistysosaaminen ei ole aina huomioimassa sitten sitä, että jonnekin valtion virastoon pitäisi ilmoittaa, että puheenjohtaja on vaihtunut ja muuta semmoista. Sen takia tähän tietysti toivoo, että tämä jollain keinolla sitten selvitettäisiin, että mikä siellä on se todellinen tilanne. 

Sitten tähän yhteyteen en malta olla sanomatta samalla, että kun on monesti mietitty, että kun meillä on näitä rekistereitä ja yhdistyksille se on aika raskasta, kun pitää esimerkiksi muistaa erikseen ilmoittaa yhdistysrekisteriin ja verottajalle, niin miksi valtiossa ei voida luoda sellaista järjestelmää, että jos minä teen yhdistysrekisteri-ilmoituksen, niin ne samat tiedot yhdistyksen nimenkirjoittajista tai yhteyshenkilöistä siirtyisivät myöskin verottajan tietoon tai toisinpäin, koska tämä helpottaisi monien yhdistysten toimintaa, kun joskus jää jompakumpa huomiotta ja niin ne paperit sitten kulkeutuvat eri osoitteisiin ja sitten jompakumpa asia mahdollisesti siitäkin syystä jää hoitamatta, kun vain osa on hoidettu. Ja tämä on vain yksinkertaista tekniikkaa ja ihmisten yhteystietojen parantamista. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.