Pöytäkirjan asiakohta
PTK
32
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 10.4.2018 klo 14.00—17.17
16
Puhemiesneuvoston  ehdotus   eduskunnan   päätökseksi  eduskunnan   työjärjestyksen 72 §:n muuttamisesta
Puhemiesneuvoston ehdotus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 11.4.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 2.9.2019 13:57