Pöytäkirjan asiakohta
PTK
32
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 25.3.2020 klo 15.03—15.09
2
Muu asia: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista
Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
Muu asia
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 25.3.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Puhemies Matti Vanhanen
Tänään tullaan pitämään useita täysistuntoja, ja tulee myös istuntojen keskeytyksiä. Viimeisten istuntojen osalta ei ole vielä kellonaikaa tiedossa. Valtioneuvosto on tänään kokoontumassa kello 20 seuraavien esitysten tekemiseksi, jolloinka siitä voi laskea, että illalla kello 21—22 välillä alkanee viimeinen täysistunto tämän päivän osalta.  
Viimeksi julkaistu 25.3.2020 23.57