Viimeksi julkaistu 6.6.2021 17.59

Pöytäkirjan asiakohta PTK 32/2021 vp Täysistunto Perjantai 26.3.2021 klo 13.03—20.32

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 34/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 3/2021 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö LaVM 3/2021 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. — Edustaja Niikko. 

Keskustelu
20.27 
Mika Niikko ps :

Arvoisa rouva puhemies! Silloin kun hallitusta pitää kiittää, silloin on kiitettävä. Tämä on hyvä esitys hallitukselta, että tämä ulosottokaaren väliaikainen muutos jatkuu. Elikkä käytännössä on kyse siitä, että jatketaan tätä voimassa olevaa väliaikaista lakia tämän vuoden loppuun saakka. Tällä lainsäädännöllä ulosottomenettelyä pystytään keventämään ja rajoittamaan ja täytäntöönpanoa lykkäämään koronaviruspandemian, covid-19:n vuoksi. Tällä halutaan varmistaa se, että ulosottomiehillä on lainsäädäntöön perustuva mahdollisuus myöntää ulosottomenettelyssä joustoja, jotka huomioivat poikkeuksellisen taloustilanteen, ja näin turvata kansalaisten ja yritysten taloudellinen selviytyminen covid-19-epidemian aiheuttamista vaikeuksista. 

Arvoisa puhemies! Tämä ulosotto-ongelma on erittäin suuri monelle suomalaiselle. Mietinnön mukaan ulosottovelallisten määrä on noin 570 000 ja pysynyt suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2019. Tämä on valtava määrä henkilöitä, jotka elävät käytännössä kädestä suuhun, ja siinä mielessä olisi hyvä, jos hallitus voisi tämän vaalikauden aikana vielä tarkistaa vähän sellaista mahdollisuutta, että työn vastaanottaminen olisi kannattavaa. Tiedän henkilöitä, jotka ovat ulosoton piirissä, ja useat henkilöt sanovat, ettei työnteko kannalta. Ei kannata ottaa työtä vastaan juuri sen tähden, koska ei enää riitä elämiseen, kun ulosottoon lähtee se noin yksi kolmasosa palkasta. Toki työn vastaanottanut henkilö voi saada lykkäystä ulosottomaksuista jopa puoli vuotta lainsäädännön mukaan, mutta siitä eteenpäin pitäisi mennä vielä jollakin tulotasolla, jotta pärjää. 

Yksi toinen asia vielä, mikä on tullut esille usein ihmisten kanssa keskustellessa, on nämä ulosoton korkeat maksut, mitkä tulevat sen päälle, niin että joissain tapauksissa ne maksut ovat aivan kohtuuttomia ulosottotoimen osalta, kun peritään näitä lyhennyksiä. Siinä mielessä olisi kohtuullista, että ei enää lyötäisi lyötyä enempää ja näissä asioissa oltaisiin kohtuullisia, varsinkin kun se lailla pystyttäisiin säätämään siten, että inhimillisesti huomioitaisiin kaikkien maksukyky. — Kiitoksia. 

Ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov
:

Edustaja Aittakumpu poissa, edustaja al-Taee poissa. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 34/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.