Pöytäkirjan asiakohta
PTK
33
2015 vp
Täysistunto
Tiistai 15.9.2015 klo 14.01—15.08
4
Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2014
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 2/2015 vp. 
Keskustelu
15.04
Pauli
Kiuru
kok
Arvoisa rouva puhemies! Eduskunnan sivistysvaliokunta on mietinnössään käsitellyt Eduskunnan kirjaston kertomusta vuodelta 2014. Valiokunnan puheenjohtaja ja ilmeisesti muutkaan valiokunnan jäsenet eivät ole nyt paikalla valiokuntamatkan vuoksi, joten samalla ikään kuin edustan tässä vähän valiokuntaa viime vaalikauden valiokuntajäsenenä ja kirjaston hallituksen varajäsenenä, nykyisenä hallituksen puheenjohtajana. 
Valiokunta on mietinnössään esittänyt tyytyväisyytensä kirjaston toimintaan. Kirjastoa on vuonna 2014 hoidettu hyvin, ja palvelutehtävässä on onnistuttu kiitettävästi. Peruskorjatut tilat ovat hyödyttäneet niin käyttäjiä kuin henkilökuntaa. Esteettömyyteen on kiinnitetty remontissa huomiota. 
Jokaisen organisaation on lunastettava olemassaolonsa oikeutus jatkuvan kehittymisen kautta. Myös kirjastokenttään vaikuttaa monia muutostrendejä, esimerkiksi digitalisaatio, avoimuuden kasvava arvostus, kasvava kilpailu ihmisten mielenkiinnosta ja varsinkin ajasta ja toki sitten tietysti kamppailu resursseista eli suomeksi rahasta yleensäkin. Osa muutostrendeistä ja tulevista muutoksista voi lisätä kiinnostusta myös Eduskunnan kirjastoa kohtaan. Esimerkkinä siitä on lähelle rakennettava keskustakirjasto, jonka pitäisi aueta 2017 Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna. Se saattaa tarjota erilaisia yhteistyömahdollisuuksia, ainakin näin itse ajattelen, ja varmasti uusi, iso, hieno kirjasto tulee näkymään mediassa. 
Osaavan ja motivoituneen henkilöstön rekrytoinnissa onnistuminen on kaikille organisaatioille tärkeätä, ja erityisen tärkeätä se on pienille tai keskisuurille yrityksille, joissa virherekrytointeihin ei oikein ole varaa. Kirjastossa henkilökuntaa on noin 40 henkeä, ja jatkossakin tulevissa rekrytoinneissa onnistuminen on tärkeää. 
Koulutuksesta ja työssä kehittymisestä: Kirjaston kertomuksen mukaan Eduskunnan kirjaston henkilökunta on osallistunut aktiivisesti järjestettyyn ja tarjottuun koulutukseen, osa ihan tohtoritasolle asti, ja sitten erimuotoista lyhyempää täsmäkoulutusta aina tilanteen mukaan. Rekrytointiin liittyen ja rekrytoinnin kannalta on luonnollisesti merkityksellistä, että työntekijöillä on mahdollisuus oman ammattitaitonsa jatkuvaan kehittämiseen. Yhteiskunta muuttuu, kirjastokenttä muuttuu, digitalisaatio ynnä muut tavat hakea tietoa muuttavat kenttää, ja se asettaa vaatimuksia nykyiselle henkilökunnalle, ja tietysti tulevat henkilöt, jotka harkitsevat työn hakemista Eduskunnan kirjastosta, ovat kiinnostuneita siitä, minkälaisia koulutusmahdollisuuksia tuleva työnantaja voi tarjota. 
Keskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 2/2015 vp johdosta. 
Viimeksi julkaistu 6.6.2016 14.16