Viimeksi julkaistu 5.6.2021 10.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 33/2017 vp Täysistunto Perjantai 31.3.2017 klo 12.59—13.03

4. Nollasopimusten kieltäminen lailla

KansalaisaloiteKAA 5/2015 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 2/2017 vp
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Keskustelu asiasta päättyi 28.3.2017 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Merja Mäkisalo-Ropponen Jari Myllykosken kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy mietintöön sisältyvien viiden lausumaehdotuksen sijasta vastalauseeseen sisältyvät viisi lausumaehdotusta. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä kansalaisaloitteeseen KAA 5/2015 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 

Puhemies Maria Lohela
:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista. Mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset ja Merja Mäkisalo-Ropposen lausumaehdotukset ovat vastakkaisia, joten Merja Mäkisalo-Ropposen lausumaehdotuksista äänestetään mietintöön sisältyviä lausumaehdotuksia vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 114, ei 42; poissa 43
 

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät viisi lausumaehdotusta. Asian käsittely päättyi.