Viimeksi julkaistu 10.9.2021 14.30

Pöytäkirjan asiakohta PTK 33/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 25.3.2020 klo 15.30—21.26

4. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  majoitus-  ja  ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 25/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 5/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 25.3.2020 pidettävään täysistuntoon.