Viimeksi julkaistu 6.6.2021 1.01

Pöytäkirjan asiakohta PTK 33/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 25.3.2020 klo 15.30—21.26

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 25/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 5/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 25.3.2020 pidettävään täysistuntoon.