Pöytäkirjan asiakohta
PTK
34
2019 vp
Täysistunto
Torstai 19.9.2019 klo 15.59—19.13
2.1
Suullinen kysymys polttoaineveron korotuksesta (Jouni Kotiaho ps)
Suullinen kysymys
SKT 12/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Toinen varapuhemies Juho Eerola
Edustaja Kotiaho. 
Keskustelu
16.01
Jouni
Kotiaho
ps
Arvoisa puhemies ja edustajat! Hallitus kiristää polttoaineveroja 250 miljoonalla eurolla. Tämä tarkoittaa noin 6,5 sentin korotusta pumppuhintoihin. Ensinnäkin haluan sanoa perussuomalaisten kannan asiaan: tämä on järjetön esitys, emmekä tule tätä koskaan hyväksymään.  
Polttoaineverojen korotus iskee pahiten työssäkäyviin, pieni- ja keskituloisiin ihmisiin. [Paavo Arhinmäki: Viime kaudella hyväksyitte!] Kun yli 90 prosenttia kaikesta tavarasta liikkuu Suomessa kumipyörillä, se vaikuttaa myös kaikkeen kulutustavaraan, kuten ruoan hintaan. Ilmastonmuutokseen tämä ei vaikuta mitään. Autolla ajetaan jatkossakin, koska se on välttämätöntä, eivätkä autot ole yhtään sen vähäpäästöisempiä, koska uudet autot ovat yhtä kalliita kuin ennenkin. 
Arvoisa ministeri Lintilä, ymmärrättekö te veronkiristyksen haitat? Rahaa ei vain ilmesty valtion kassaan, vaan se on pois jostakin. Onko teillä haitta-arvioita asiasta? — Ei muuta. 
16.02
Valtiovarainministeri
Mika
Lintilä
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Ymmärrän erittäin hyvin veronkorotuksien haitat, mutta ymmärrän myös sen tarpeen, mitä valtion budjetissa haetaan uusilla kohdennuksilla. Mutta jos ollaan tässä polttoaineen korotuksessa, niin aivan kuten sanoitte, korotus, joka tulee tänne seuraavan kauden aikana on noin 6,5 senttiä litralta, mikä käytännössä sitten on samaa luokkaa kuin kuluttajahintojen nousu, eli tullaan menemään sillä samalla skaalalla. 
Esititte huolenne kuljetusyrityksien osalta. Aito huoli, mutta on hienoa, että kuljetusyritykset ovat entistä enemmän valveutuneita, ja pääsääntöisesti kuljetusyrityksillä on sopimuksissa, että nämä nousut voidaan siirtää myös hintoihin. [Perussuomalaisten ryhmästä: Sitäkö te haluatte?] Olen käynyt tästä keskustelua useammankin yrittäjän kanssa, [Timo Heinonen: Kuka sen maksaa silloin?] ja tällainen on nimenomaan kuljetusyrittäjien puolelta olemassa. 
Toinen varapuhemies Juho Eerola
Pyydän nyt niitä edustajia, jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä, ilmoittautumaan painamalla V-painiketta ja nousemalla seisomaan.  
16.04
Jouni
Kotiaho
ps
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies ja edustajat! Puheet siitä, että nämä polttoaineveronkorotukset korvataan pienentämällä ansiotuloverotusta, ovat muunneltua totuutta. Veroaste nousee jo pienemmissäkin tuloluokissa, ja se on fakta. [Välihuutoja vasemmalta]  
Te heikennätte merkittävästi erityisesti pieni- ja keskituloisten ostovoimaa, teollisuuden ja maatalouden kilpailukykyä ja niin edelleen. Tämä on kyllä noloa. Demarit korottavat nimenomaan työssäkäynnin hintaa, keskusta rokottaa haja-asutusalueen asukkaita ja ruuantuotantoa. Vihreiden ympäristöhommiin eivät usko edes asiantuntijat viime kuuleman mukaan. Mitään toimia esimerkiksi autokannan uusimiseksi ei ole esitetty, vaan todellisuudessa tämä korotus tehdään kattamaan hallituksen maailmanparannuskuluja. Säästäkää 250 miljoonaa euroa toimimattomasta kehitysavusta, ja sen korottamisen sijaan perukaa veronkorotus. Käykö tämä? — Ei muuta. 
16.05
Valtiovarainministeri
Mika
Lintilä
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! — Ei käy. [Naurua] — Ensinnäkin, sen verran korjausta: tuloveroaste ei ole nousemassa siellä, vaan päinvastoin pieni- ja keskituloisten tuloverotusta kevennetään 200 miljoonalla, [Ilkka Kanerva: Pienituloisten!] eli tämä korjauksena siihen. Se, mitä tapahtuu sitten tuloverotuksessa sivukuluissa, niin se on eri asia. Liikenteen osalta olen jo nimennyt liikenteen verotuksen työryhmän, joka valmistelee liikenneverotuksen uudistusta, ja se saa työnsä valmiiksi muistaakseni 2021. 
16.06
Jussi
Halla-aho
ps
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Ihmisille jää Suomessa tuloistaan liian vähän käteen. On aivan turhaa moittia suomalaisia työhaluttomuudesta, jos työn tekeminen ei kannata. 
Esimerkiksi asumisen hinta karkaa käsistä, ja tämä johtuu suurelta osin varsinkin kaupungeissa siitä, että niihin muuttaa yhä enemmän ihmisiä, joiden asumisen maksaa veronmaksaja. Tämä kehitys palvelee kiinteistösijoittajia, mutta aiheuttaa suurta ahdinkoa pieni- ja keskituloisille työssä käyville. 
Polttoaineiden veronkorotukset taas sekä nostavat tavallisen ihmisen työmatkakustannuksia että heikentävät teollisuuden ja kuljetusalan toiminta- ja työllistämismahdollisuuksia. 
Kysyisinkin, hahmottaako tämä hallitus kasvavien asumis- ja liikkumiskustannusten turmiollisen vaikutuksen ihmisten arkeen ja julkisen talouden kestävyyteen? Ja jos hahmottaa, miten se aikoo kokonaisvaltaisesti parantaa tätä tilannetta?  
16.07
Valtiovarainministeri
Mika
Lintilä
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Kyllä hallitus havainnoi erittäin hyvin tämän tilanteen ja tämä on erittäin haastava tilanne. Erityisesti asumisen kulujen nouseminen, erityisesti pääkaupunkiseudulla, kasvukeskuksissa, on erittäin haasteellista. 
Liikenteessä on omat paineensa. Ja toisaalta me olemme tilanteessa, jossa me erityisesti tarvitsisimme työvoiman liikkuvuuden parantumista. Tässä on tehty toimenpiteitä ja varmasti tullaan tekemään jatkossakin, esimerkiksi kakkosasunnon verovähennysoikeutta on jo aiemmin nostettu ja sitä kautta pyritty saamaan ihmisiä liikkumaan työn perässä. Tämä on varmasti yksi sellainen asia, joka tulee olemaan hyvin vahvasti tämän hallituksen työlistalla.  
16.07
Sheikki
Laakso
ps
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa herra puhemies! Ministeri Lintilä sanoi, että näissä kuljetusyrityksien sopimuksissa on polttoaineklausuuli. Minä voin kertoa, että ei todellakaan ole läheskään kaikissa. Kannattaa kysyä enemmän kuin yhdeltä siitä asiasta. 
Minä ymmärrän sen, että ongelmana on ymmärtää tätä koko verotushommaa, koska te ette edes ymmärrä, mitä on parafiininen diesel. Te olette puhunut tästä asiasta, että tämä on joku yritystukien poistaminen, vaikka tällä ei ole yritystuen kanssa mitään tekemistä. Tämähän on etu siihen, kun esimerkiksi kuljetusyrittäjät käyttävät MY-dieseliä sen takia, että ne ovat ympäristöystävällisempiä. Se on aivan [Ben Zyskowicz: Ympäristöteko!] sama asia, kun täällä annetaan niin sanotusti tukea siihen, että saadaan sähköautoja tai vastaavaa. Tämän parafiinisen dieselin tuki on sitä samaa asiaa. Se ei ole yritystuki, mutta kun eilen olin erään ministerinkin kanssa samassa paikassa, niin huomasin, että ei porukka edes tiedä siellä, mikä on parafiininen diesel. [Sanna Antikainen: Kuunnelkaa asiantuntijaa nyt!]  
Toinen varapuhemies Juho Eerola
Oliko tässä kysymys, että mikä on parafiininen diesel? [Naurua] Ministeri Lintilä. 
16.09
Valtiovarainministeri
Mika
Lintilä
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Vaikka ei ole kysymystä, niin vastaan silti, tyypillinen poliitikko. 
Itse asiassa olin itse verojaoston puheenjohtaja vuonna 2010, kun tämä parafiinisen dieselin tuki tehtiin. Silloin sillä haettiin sitä, että se oli lähipäästöjen kannalta puhtaampi vaihtoehto. Sitä lähdettiin tukemaan 5 sentillä per litra. Nyt, kun tätä on käyty läpi ja laskettu, mikä sen osuus on, on päädytty lukuun 0,5 senttiä, eli 4,5 senttiä tällä hetkellä tuetaan, voiko sanoa, hiukan turhaan. [Timo Heinonen: Ei!] Autojen teknologia, pakokaasupäästöt ovat kehittyneet tänä aikana niin paljon, että vastaava tulos on saatavissa jo. Ne yhteydenotot, mitä on käyty kyseisten toimijoiden kanssa, ovat kertoneet hyvin yhdensuuntaisia asioita, ja siinä tilanteessa, kun tämä yritystukia karsiva työryhmä teki työtään, pidin erittäin relevanttina, että he päätyvät tähän. [Jukka Gustafsson: Asiansa tunteva ministeri!]  
16.10
Kai
Mykkänen
kok
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Täällä ministeri Lintilä aiemmin viittasi palkkaverotuksen maltillisena pitämiseen. Äärimmäisen tärkeä asia tässä budjettiriihessä on se, pidetäänkö se suunta, jota yhdessä muun muassa ministeri Lintilän kanssa olimme edellisessä hallituksessa suuntaamassa, että palkkaverotus kevenee, ostovoima kasvaa, suomalaisilla, tavallisilla ahkerilla suomalaisilla, palkasta jää vuosi vuodelta enemmän käteen eikä vähemmän.  
Kerroitte tässä, että pienituloisimpien osalta hallitus pyrkii kompensoimaan niitä polttoaineverotuksen nostoja 200 miljoonan euron palkkaverotuksen kevennyksellä. Mutta onko totta, valtiovarainministeri Lintilä, onko totta, että keskituloisella suomalaisella palkkaverotus kääntyykin nyt kireämmäksi, että ensi vuonna keskituloisella suomalaisella pariskunnalla jää yhteensä yli 300 euroa vähemmän käteen kuin tänä vuonna johtuen siitä, että hallitus antaa nyt palkkaverotuksen kääntyä kireämpään suuntaan, kun pitkään pidettiin huolta vaikeampina aikoinakin, että se pysyy laskusuunnassa? 
Toinen varapuhemies Juho Eerola
Ministeri Lintilä ensin ja sitten pääministeri Rinne. 
16.11
Valtiovarainministeri
Mika
Lintilä
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa herra puhemies! Tämä hallitus ei kiristä tuloverotusta. [Välihuutoja] On totta, että tämä hallitus ei kiristä tuloverotusta, [Ben Zyskowicz: Kyllä kiristää!] mutta sen myönnän, että palkan välilliset kulut tulevat nousemaan, [Välihuutoja] joka on työmarkkinaosapuolien ratkaisusta tuleva, [Välihuutoja kokoomuksen ja perussuomalaisten ryhmistä] jolloinka pitäisin verrattain outona sitä, jos hallitus ottaisi linjan, indikoisi työmarkkinaosapuolille, että päätykää, sama mihin, ratkaisuun välillisissä, me kuittaamme sen erotuksen. Sen päässä olisi tasavero. 
16.12
Peter
Östman
kd
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa herra puhemies! Ministeri Lintilä sanoi, että teknologia on kehittynyt sen verran, että esimerkiksi diesel-autoista on tullut niin paljon vähäpäästöisempiä, että tämä parafiinidiesel olisi ikään kuin turha. Ymmärsinkö minä oikein? Saatte vastata siihen. 
Haluaisin kysyä ministeriltä myös tästä, kun Neste MY -dieselin sivuilla lukee näin, että siitä tulee keskimäärin 90 prosenttia pienemmät kasvihuonekaasupäästöt ja se ei vaadi investointeja, se soveltuu kaikkiin diesel-autoihin ja se koostuu sataprosenttisesti jätteistä ja tähteistä, huippuluokan suorituskyky. Ja tästä te otatte nyt sitten tämän teidän mielestänne turhan yritystuen pois. Kysyn: eikö olisi ollut viisaampaa ottaa mieluummin kaljarallia ylläpitävistä yritystuista kuin tästä parafiinidieselistä? [Oikealta: Hyvä kysymys!]  
Toinen varapuhemies Juho Eerola
Äsken erehdyksessä en antanut pääministeri Rinteelle puheenvuoroa, jonka oli pyytänyt. Annetaan Rinteelle nyt puheenvuoro. — Olkaa hyvä. 
16.13
Pääministeri
Antti
Rinne
(vastauspuheenvuoro)
Kiitoksia. — Arvoisa puhemies! Ihan lyhyesti tähän tuloverotukseen: Ensinnä, se tulee kevenemään 200 miljoonaa euroa pieni- ja keskituloisilla — tuloverotus [Ben Zyskowicz: Eikä tule!]. Ja se kiky-sopimuksessa sovittu sotu-maksujen siirto palkansaajille työnantajalta, se tulee nostamaan hieman verotusta, 0,4, siis vero- ja veroluonteisia maksuja. Se liittyy siihen kiky-sopimukseen, joka tehtiin viime kaudella ja joka on sellainen, että tämä hallitus ei aio kompensoida sitä nousua, mikä sieltä tulee [Ben Zyskowiczin ja Timo Heinosen välihuudot]. Se on selvä asia. Mutta se liittyy hyvin selkeästi siihen, että tämä hallitus keventää pieni- ja keskituloisten tuloverotusta [Ben Zyskowicz: Ei kevennä keskituloisten!] Tämä hallitus keventää pieni- ja keskituloisten tuloverotusta.  
Mutta, arvoisa puhemies! Liittyen tähän parafiinisen dieselöljyn verotuen poistoon: Siellä 70 prosenttia siitä dieselistä, jota tuetaan tällä hetkellä, on fossiilista polttoainetta, 30 prosenttia liittyy biopolttoaineisiin. Ja niin kuin ministeri Lintilä totesi, se on 0,5 sentin arvoinen tällä hetkellä se tuki, aidosti se tuki, litraa kohti, ja se 4,5 senttiä litraa kohti tarkoittaa perusteetonta tukea tälle dieselpolttoöljylle. [Timo Heinonen: Maaseudun ihmiset maksavat!] 
Toinen varapuhemies Juho Eerola
Ja halusiko ministeri Lintilä? Olkaa hyvä. 
16.14
Valtiovarainministeri
Mika
Lintilä
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Edustaja Östmanille sen verran, että pitää mieltää se, että tästä neljä viidesosaa on fossiilista ja eihän näitä uusiutuvia tueta nyt tällä. Tämä on eri kategoria, josta tämä menee. Eli tämä täytyy mieltää. Ja valmisteluaikana nämä varmasti käydään vielä hyvin tarkasti läpi. 
16.15
Riikka
Purra
ps
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Luin tänään lehdestä, että hallituksen ilmastolinjaan ollaan tyytymättömiä ilmastopiireissäkin. Aiemmin olen ymmärtänyt, että lupauksia on vesitetty koulutukseen, vanhustenhoitoon ja eläkeläisiin liittyen. Imagomiljoonien viskely sinne tänne ilman johdonmukaista kokonaiskuvaa ja priorisointia on toki katalaa, ja siihen on jouduttu, koska lupaukset ennen vaaleja olivat poskettomia taloudellisiin realiteetteihin nähden. Tavallisen ihmisen autoilun vaikeuttaminen hinnankorotuksilla, yksilön oikeuksiin kuuluvien vapauksien moralisointi, jopa perheen perustamisesta syyllistäminen — tätäkö on hallituksen kunnianhimoinen ilmastopolitiikka? [Erkki Tuomioja: Miten tämä liittyy alkuperäiseen kysymykseen?] Kysyn hallitukselta: kuinka paljon te aiotte politiikallanne vaikuttaa yläilmakehän ilmastoon? En halua kuulla ”ilmastojohtajuudesta” enkä ”kunnianhimosta” tai ”taistelusta” vaan yksinkertaisesti: Kuinka paljon kansalaisten ostovoimaa heikentävällä ja syyllistävällä politiikallanne vaikutetaan globaaleihin hiilidioksidipäästöihin? Mikä on Suomen osuus? 
Toinen varapuhemies Juho Eerola
Ministeri Rinne ja sitten Mikkonen. 
16.16
Pääministeri
Antti
Rinne
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Otan yhden esimerkin niistä konkreettisista toimenpiteistä, jotka ovat tällä hetkellä valmistelussa liittyen autoiluun. Me haluamme vähentää bensiinin ja dieselin käyttöä polttoaineissa ja polttomoottoreissa ja haluamme lisätä biokaasua. Meillä on tulossa biokaasun tuotantoon merkittävä lisäys tämän vaalikauden aikana, niin että biokaasuverkosto voidaan koko maan kattavaksi saada, niin että voidaan konvertiolaitteita ottaa käyttöön tavalla, joka tarkoittaa sitä, että se viidentonnin Toyota tuolla maaseudulla voidaan ottaa konvertiolaitteitten kautta käyttöön biokaasulla. Tämä on sitä konkreettista arjen politiikkaa ympäristövaikutusten hillitsemiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. [Välihuutoja perussuomalaisten ryhmästä] Tämä on sitä konkreettista politiikkaa. 
16.17
Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista
Mikkonen
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Ilmastopolitiikkaa tehdessä on aivan selvä asia, että se täytyy tehdä reilusti, ja sen takia meidän täytyy huolehtia siitä, että muutos, joka aiheuttaa ehkä kotitalouksiin lisämaksuja, tehdään reilusti. Esimerkiksi tässä budjetissa on sen takia pienituloisille kohdistettu veronkevennyksiä ja toisaalta perusturvaa nostettu. [Ben Zyskowicz: Bensanhintaan reilusti lisää!] Mutta samanaikaisesti meidän on hyvä huomata se, että ilmastonmuutos antaa meille valtavan mahdollisuuden. Suomella on osaamista, Suomella on koulutusta, meidän yrityksillämme on loistavia ratkaisuja, joita voimme myydä maailmalle. Itse asiassa meidän yritykset nimenomaan vaativat meiltä kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, jotta he saavat kotimarkkinoille myytyä uusia innovaatioitaan ja sitä kautta vietyä niitä maailmalle. Juuri Climate Leadership, ryhmä kunnianhimoisia yrityksiä, joista itse asiassa muodostuu yli puolet Suomen pörssin arvosta, lähestyivät kannanotolla, jolla ne vaativat Suomelta tiukempia ilmastotekoja ja myös viemään niitä kansainvälisille kentille.  
16.18
Kalle
Jokinen
kok
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa herra puhemies! Pääministeri Rinne, 15.8. te Ylen haastattelussa kerroitte, että tulette päätöksillänne ”huolehtimaan siitä, että suomalaisten ostovoima yleisesti ottaen kehittyy parempaan suuntaan”. Näin te sanoitte [Ben Zyskowicz: Suora sitaatti!] Ylen haastattelussa, suora sitaatti, suora lainaus. No nyt tämä teidän budjettiesityksenne vähentää keskituloisen perheen käteen jäävää osuutta 320 eurolla vuodessa. Ja mikäli tämä perhe vielä työllistää rakennusmiehiä tai siivoojia kotitalousvähennyksellä, niin se heidän vuodessa käteen jäävä tulonsa vähenee vielä 500 eurolla siitä, mitä se aiemmin oli, koska te myös heikennätte kotitalousvähennystä — joka vähentää harmaata taloutta ja parantaa työllisyyttä, joiden pitäisi olla jokaisen hallituksen tavoitteena. [Ben Zyskowicz: Te lisäätte harmaata taloutta!] Pääministeri Rinne, aiotteko te tehdä nyt tälle asialle vielä jotain, näille keskituloisille suomalaisille, ahkerille suomalaisille, jotka tätä maata pitävät veronmaksullaan pystyssä? Aiotteko tehdä ja oletteko valmiit eduskunnan budjettikäsittelyssä vielä muuttamaan tätä budjettiehdotustanne, joka on nyt vinossa tämän suhteen? [Ben Zyskowicz: Ja pitämään puheenne! — Sari Sarkomaa: Pitämään lupauksenne!] 
16.19
Pääministeri
Antti
Rinne
(vastauspuheenvuoro)
Edustaja Jokinen, olen todella tyytyväinen, että te nostitte tämän kysymyksen esille. Tämä hallitus keventää 200 miljoonalla eurolla pieni- ja keskituloisten verotusta. [Välihuutoja kokoomuksen ja perussuomalaisten ryhmistä] Se, mikä pitää paikkansa, on se, että teidän ollessanne hallituksessa, kokoomuksen ollessa hallituksessa, verotusta päätettiin kiristää nostamalla veronluontoisia maksuja, niin kuin nyt on tapahtunut. Se on siis teidän aikaansaannoksianne. [Välihuutoja kokoomuksen ryhmästä] Sitten haluan sanoa myöskin sen, arvoisa edustaja Jokinen, että nyt korjataan se iso murhe, jonka te aiheutitte ahkerille julkisen sektorin työntekijöille. Tällä budjettiesityksellä poistetaan ne lomarahaleikkaukset, jotka te aiheutitte. [Ben Zyskowicz: Ei niitä tällä poisteta! Eihän tuo ole totta!] 
16.20
Vilhelm
Junnila
ps
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Tässä salissa ollaan jatkuvasti huolissaan ilmastonmuutoksesta, ja tästä johtuen kuljetusala on sekin osoittanut halukkuutensa siirtyä käyttämään ympäristöystävällistä biodieselöljyä, johon edustaja Östmankin viittasi. Valitettavasti hallitus ei ainoastaan korota polttonesteiden veroja vaan myös leikkaa parafiinisen dieselöljyn verotukea. Tämä tarkoittaa, että ympäristöystävällinen vaihtoehto maksaa jatkossa enemmän. Hinnankorotukset ovat luokasta riippuen lähes 7 sentistä 13 senttiin. [Perussuomalaisten ryhmästä: Ohhoh!] Ministeri Lintilä mainitsi vähän muita lukuja. Nämä ovat eduskunnan tietopalvelun laskelmia. Suosittelen tutustumaan. 
Ei ole yllätys, että hallitus upottaa kätensä tavallisen dieselauton omistavan kansalaisen taskuun. Ei ole yllätys, että kuritatte kuljetusyrittäjiä. Mutta miksi te syötte myös ilmastolupauksenne? [Satu Hassi: Eikö tähän vastattu jo!] 
16.21
Valtiovarainministeri
Mika
Lintilä
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Tähän parafiiniseen dieseliin enempää puuttumatta, niin nyt ensinnäkin haluan muistuttaa siitä, että ei meillä biodieselin tukeen ole tulossa mitään muutosta. CO2 tulee säilymään ihan yhtä lailla. 
Sitten, kun aloitin nämä siitä, että olin itse verojaoston puheenjohtaja silloin 2010: Kannattaa varmaan katsoa, paljonko esimerkiksi meidän sekoitevelvoite on vaihtunut sen jälkeen. Me olemme aivan erilaisissa sekoitteissa tällä hetkellä dieselin kanssa mitä oltiin silloin, kun tämä tehtiin. [Eduskunnasta: Liemessä te olette!] 
16.22
Petri
Honkonen
kesk
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa herra puhemies! Täytyy sanoa, että en ole kyllä hetkeen kuullut niin vääristelevää puheenvuoroa kuin mitä täällä äsken edustaja Purra toi esille. 
Tämä hallitus tulevassa ensi vuoden budjetissaan nimenomaan panostaa perheiden hyvinvointiin ja nimenomaan perhe-etuuksiin panostetaan. Lapsilisän yksinhuoltajakorotusta ja monilapsisten perheiden korotusta nostetaan ja lisäksi opintotuen huoltajakorotusta nostetaan — siis panostetaan lapsiperheisiin. Syntyvyyden lasku on meidän yhteinen huolemme, ja tähän hallitus nyt onneksi reagoi. 
Sen lisäksi nämä, mitä tulee autoilun päästöihin: Täällä pääministeri toi jo hyvin esille, mitä biokaasun eteen ollaan tekemässä. Kokoomuksen vaaliohjelma olisi johtanut siihen, että polttoaineen hinta olisi noussut 20 senttiä per litra, [Keskustasta: Ohhoh! — Aika paljon!] ja muistelen, että perussuomalaiset täällä viime kaudella vastustivat tätä biopolttoaineen sekoitevelvoitetta. Todella ristiriitaisia puheenvuoroja. 
Mutta olisin kysynyt hallitukselta liittyen näihin perhe-etuuksiin: mitä muita keinoja meillä voisi olla lapsiperheiden vaikean tilanteen helpottamiseksi ja kenties syntyvyyden nostamiseksi? [Juhana Vartiainen: Posteljoonit! — Naurua] 
Toinen varapuhemies Juho Eerola
Hieman menee alkuperäisestä aiheesta sivuun, mutta ministeri Pekonen on valmiina. [Paavo Arhinmäki: Aina valmis!] 
16.23
Sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa
Pekonen
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Edustaja Honkonen nosti tässä erityisen hyvin esille hallituksen toimet perhepolitiikan parantamiseksi. On totta, että hallitus on tekemässä nyt korotuksia perhe-etuuksiin, muun muassa lapsilisiin neljännestä lapsesta ja siitä eteenpäin, 10 eurolla nousevat lapsilisät, ja myöskin elatustukeen on tulossa korotuksia. 
Me olemme kaikki täällä salissa huolissamme syntyvyyden laskusta. Meidän pitää saada myöskin syntyvyys kasvuun, ja tässä erityisen tärkeitä ovat myöskin palvelut, joita me perheille tarjoamme. Sen takia meillä hallituksessa on perustettu erikseen lapsi- ja nuorisopoliittinen työryhmä, ministerityöryhmä, jossa käymme läpi erilaisia malleja, joilla voimme näiden etuuskorotuksien lisäksi parantaa perheiden, erityisesti lapsiperheiden, palveluja. 
16.24
Sanna
Antikainen
ps
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa herra puhemies! Palatakseni vielä tähän alkuperäiseen aiheeseen: tämä hallituksen polttoaineveron korotus tarkoittaa pahimmillaan jopa sitä, että ihmisillä menee jopa satoja euroja lisää vuodessa auton tankkaamiseen. Syrjäseuduilla etäisyydet ovat pitkiä, joukkoliikennetarjonta on heikkoa tai täysin olematonta. Eläkeläisillä ja pienituloisilla on jo ennestään erittäin tiukkaa taloudellisesti. Pienituloisten ei pitäisi joutua valitsemaan, ostaako tällä viikolla ruokaa ja lääkkeitä vai tankkaako auton. 
Hallitus paasaa eriarvoisuudesta. Oletteko miettineet, kuinka eriarvoiseen asemaan polttoaineveron korotus asettaa haja-asutusalueiden asukkaat, koska vaihtoehtoisia liikkumismuotoja ei vain ole tarjolla? En ymmärrä, miten juuri keskusta voi olla mukana hallituksessa, joka on unohtanut alueellisen yhdenvertaisuuden ja kuristaa kasvukeskusten ulkopuolisen Suomen. Ymmärrättekö te, hyvä hallitus, ettei kaikkialla Suomessa kulje metro tai ratikka? [Ben Zyskowicz: Juuri näin!] 
Toinen varapuhemies Juho Eerola
Ministeri Lintilällä on ymmärrys. 
16.26
Valtiovarainministeri
Mika
Lintilä
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Ymmärretään erittäin hyvin. [Sanna Antikainen: No ei näytä sille!] Hiljaiset ovat bussivuorot sieltä Keski-Pohjanmaalta, Toholammilta, mistä itse tulen. [Naurua] Muistelisin jokusen vuoden vanhasta tutkimuksesta, että pisimmät työmatkat autolla tehdään Uudellamaalla. Mutta siitä huolimatta kyllä ymmärrän erittäin hyvin. Tämä on vaikea kysymys, ja tämän takia esimerkiksi alimpia eläkkeitä nostetaan, että se ei siihen porukkaan koske niin paljon. Sen takia pieni- ja keskituloisten tuloverotusta kevennetään 200 miljoonalla, että se pieneltä osaltaan kompensoi tätä tarvetta. Mutta tunnistan kyllä tuskanne erittäin hyvin. 
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 27.9.2019 15.21