Viimeksi julkaistu 6.2.2023 11.57

Pöytäkirjan asiakohta PTK 34/2021 vp Täysistunto Tiistai 6.4.2021 klo 14.05

3. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi yritysten  määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisestaHallituksen esitys  eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun hallituksen esityksen (HE 27/2021 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 27/2021 vp
Hallituksen esitysHE 37/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 6/2021 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö TaVM 6/2021 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 28.3.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

 

2 § 

Ville Vähämäki ps 

Kunnioitettu puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen 2 §:ään. 

Minna Reijonen ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Vähämäen tekemää esitystä. 

Pia Kauma kok 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaiset muutosesitykset 2 §:ään. 

Juhana Vartiainen kok 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Kauman ehdotuksia. 

Ville Vähämäki ehdotti Minna Reijosen kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena, ja Pia Kauma ehdotti Juhana Vartiaisen kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensin äänestetään Pia Kauman ehdotuksesta Ville Vähämäen ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Ville Vähämäen ehdotus ”jaa”, Pia Kauman ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 41, ei 12; poissa 146
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksen.  
2) Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 21; poissa 146
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

5 § 

Ville Vähämäki ps 

Kunnioitettu puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen 5 §:ään. 

Minna Reijonen ps 

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan edustaja Vähämäen tekemää ehdotusta. 

Pia Kauma kok 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen pykälämuutosesityksen 5 §:ään. 

Juhana Vartiainen kok 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Kauman ehdotusta. 

Ville Vähämäki ehdotti Minna Reijosen kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena, ja Pia Kauma ehdotti Juhana Vartiaisen kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensin äänestetään Pia Kauman ehdotuksesta Ville Vähämäen ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Ville Vähämäen ehdotus ”jaa”, Pia Kauman ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 42, ei 12; poissa 145
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksen.  
2) Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 22; poissa 145
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

5 a § 

Ville Vähämäki ps 

Kunnioitettu puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen 5 a §:ään. 

Minna Reijonen ps 

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan edustaja Vähämäen tekemää ehdotusta. 

Pia Kauma kok 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen muutosesityksen 5 a §:ään. 

Juhana Vartiainen kok 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Kauman ehdotusta. 

Ville Vähämäki ehdotti Minna Reijosen kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena, ja Pia Kauma ehdotti Juhana Vartiaisen kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensin äänestetään Ville Vähämäen ehdotuksesta Pia Kauman ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Pia Kauman ehdotus ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 42, ei 12; poissa 145
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Pia Kauman ehdotuksen.  
2) Mietintö ”jaa”, Pia Kauman ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 22; poissa 145
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin HE 27/2021 vp ja HE 37/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.