Viimeksi julkaistu 6.6.2021 18.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 34/2021 vp Täysistunto Tiistai 6.4.2021 klo 14.05

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 34/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 3/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 34/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.