Pöytäkirjan asiakohta PTK 35/2016 vp Täysistunto Perjantai 8.4.2016 klo 12.58—13.27

3.  Välikysymys korkeakoulutukseen ja opintotukeen kohdistuvista leikkauksista

VälikysymysVK 1/2016 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2016-AK-52146Liite 3A
Ainoa käsittely
Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt tehdään päätös Anna-Maja Henrikssonin ynnä muiden välikysymyksestä korkeakoulutukseen ja opintotukeen kohdistuvista leikkauksista. Keskustelu välikysymyksestä päättyi 6.4.2016 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Anna-Maja Henriksson Eeva-Johanna Elorannan kannattamana tehnyt ehdotuksen epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle. Ehdotus on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 3A) 

Selonteko hyväksyttiin. 

Luottamuslause valtioneuvostolle "jaa", Anna-Maja Henrikssonin ehdotus "ei". Äänestyksen tulos: jaa 86, ei 57; poissa 56
 

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 

Viimeksi julkaistu 11.1.2017 10.20