Pöytäkirjan asiakohta
PTK
35
2016 vp
Täysistunto
Perjantai 8.4.2016 klo 12.58—13.27
3
Välikysymys korkeakoulutukseen ja opintotukeen kohdistuvista leikkauksista
Välikysymys
Pöytäkirjan liite EDK-2016-AK-52146
Liite 3A
Ainoa käsittely
Toinen varapuhemies Paula Risikko
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt tehdään päätös Anna-Maja Henrikssonin ynnä muiden välikysymyksestä korkeakoulutukseen ja opintotukeen kohdistuvista leikkauksista. Keskustelu välikysymyksestä päättyi 6.4.2016 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Anna-Maja Henriksson Eeva-Johanna Elorannan kannattamana tehnyt ehdotuksen epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle. Ehdotus on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 3A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Luottamuslause valtioneuvostolle "jaa", Anna-Maja Henrikssonin ehdotus "ei". Äänestyksen tulos: jaa 86, ei 57; poissa 56
 
Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 11.1.2017 10.20