Pöytäkirjan asiakohta
PTK
35
2017 vp
Täysistunto
Keskiviikko 5.4.2017 klo 14.00—15.42
3
Välikysymys hallituksen sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksesta
Välikysymys
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-118052
Epäluottamusehdotus 4.4.2017
Liite 3A
Ainoa käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt tehdään päätös Tuula Haataisen ynnä muiden välikysymyksestä hallituksen sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksesta. Keskustelu välikysymyksestä päättyi 4.4.2017 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Tuula Haatainen Sirpa Paateron kannattamana tehnyt ehdotuksen epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle. Ehdotus on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 3A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Luottamuslause valtioneuvostolle "jaa", Tuula Haataisen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 63; poissa 32
 
Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 20.2.2018 11.57