Viimeksi julkaistu 6.6.2021 1.16

Pöytäkirjan asiakohta PTK 35/2020 vp Täysistunto Torstai 26.3.2020 klo 16.01—17.01

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 24/2020 vp
LisätalousarvioaloiteLTA 1-8/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 3/2020 vp
Mietinnön pöydällepano
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle tänään pidettävään toiseen istuntoon. 

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa:  

Asian käsittely alkaa tänään 26.3.2020 pidettävässä toisessa täysistunnossa yleiskeskustelulla, jossa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Lisäksi voidaan myöntää harkitsemassani järjestyksessä vastauspuheenvuoroja.  

Asiaan liittyvät äänestykset ovat tänään heti yleiskeskustelun päätyttyä samassa istunnossa. 

Menettelytapa hyväksyttiin. 

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 26.3.2020 pidettävään täysistuntoon.