Viimeksi julkaistu 6.6.2021 17.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 35/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 7.4.2021 klo 14.01—15.57

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 a ja 58 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 32/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 9/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.4.2021 pidettävään täysistuntoon.